Suoraan sisältöön

KÄVELYKATU

Jyväskylän kävelykatu on muuttunut kävelykeskustaksi ja se elää vuoden jokaisen päivän ja jokaisen kellonajan. Joka päivä kävelykeskustassa liikkuu noin 80 000 kaupunkilaista ja vierailijaa. Keskusta elää sesongit vapusta jouluun ja toimii tapahtumapaikkana niin rallille kuin muodillekin. Kävelykeskustaan tullaan kohtaamaan ystäviä, shoppailemaan, viihtymään ja viihdyttämään ja katu on nimetty myös Pohjoismaiden toimivimmaksi.

Kävelykeskustassa noudatetaan yhteisiä toimintaperiaatteita, joista mainittakoon esimerkiksi huoltoajo, joka on sallittu vain kello 05-10.00 välillä joka päivä. Jos suunnittelet käyttäväsi kävelykatua muutoin kuin kevyenliikenteen kulkuväylänä, varaudu noudattamaan kaupunkirakennelautakunnan määrittämiä periaatteita.

1.6.2016 voimaan tulleet toimintaperiaateet (pdf).

Kävelykatu on erotettu muusta katuverkosta Kävelykatu-nimisellä liikennemerkillä. Hiukan yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta kadulla tapahtuu kävelijän ehdoilla. Myös polkupyöräilijän on sovitettava nopeutensa kävelijöiden mukaan niin, että vaaratilanteilta vältytään. Autoilu ja pysäköinti kadulla on kielletty. Huoltoajo on sallittu lisäkilven osoittamaan aikaan ja määräämistä suunnista joka päivä kello 05-10.

Kävelykatu tapahtumapaikkana

Kävelykadun käytön ja hinnoittelun päättää kaupunkirakennelautakunta. Kävelykadulla on mahdollista järjestää erilaisia kulttuuri-, viihde ja promootiotapahtumia kävelykadun käyttösuunnitelman mukaisesti.
Kävelykadun käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmaan on merkitty 26 paikkaa, joita voidaan käyttää promootio- eli esittelypaikkoina. Paikkoja voidaan käyttää tapahtumien aikana myyntitarkoitukseen.

Kävelykadulla on mahdollista mainostaa tapahtumia kadun yläpuolisin banderollein.

TapahtumaKävelykatu soveltuu erinomaisesti erilaisten ilmaistapahtumien järjestämiseen. Kadulla järjestetään esimerkiksi Pyöräilyviikon avaus ja Muotipäivät.

Kävelykadun vuokrauksia hoitaa Jekku (Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry) ja sähköisen varausjärjestelmän löydät osoitteesta www.jekku.fi . Sivustolta löydät myös tarkemmat ohjeet sekä hinnat.

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry tuottaa vuosittain mm. seuraavat kävelykeskustan tapahtumat

• Vappumarkkinat
• Kävelykatukirppikset
• Kesäkatu
• Rallikatu
• Joulunavaus

Kävelykadun historia

440 metriä pitkän kävelykadun suunnittelu alkoi vuonna 1989 ja se rakennettiin vuosina 1994-1995. Kaikkiaan tehtiin 12 300 m2 uutta pinnoitetta ja kilometri putkistoa. Kävelykadun alueesta noin 5000 m2 on lämmitettyä. Lämmitysjärjestelmän maksoivat alueen kiinteistönomistajat. Lisäksi kiinteistönomistajat rakensivat noin 1500m2 katulämmitystä omien tonttiensa alueille. Lämmönlähteenä sulatusjärjestelmässä käytetään kaukolämpöverkon paluukierrossa olevaa vettä. Sulatusjärjestelmän käyttökuluista kaupunki maksaa 40 % ja kiinteistönomistajat 60 %. Sulatusjärjestelmästä on saatu hyviä kokemuksia. Alueen talvikunnossapidon kustannukset ovat minimaaliset, liukastumistapaturmia ei tapahdu ja lämmitetyn osuuden kiinteistöt säästävät siivouskustannuksissa sekä esimerkiksi lattiamateriaalien vaihdoissa ja rullaportaiden korjauskustannuksissa. Tällä hetkellä kävelykeskustan kiinteistöt laittavatkin sulatusjärjestelmän lähes rutiininomaisesti katualueelleen aina suurempien perusparannusten yhteydessä.

Kävelykeskusta vuodesta 2012

Ennen Asemakadun suunnittelua tehtiin Väinönkadun suunnitelmat, joilla laajennettaisiin kävelykeskustaa. Kauppalaispihan sekä Sokoksen parkkihallin saneeraus joudutti Asemakadun muutosta ja näin se pääsi osaksi kävelykeskustaa vuonna 2012.

Asemakadun rakennekerrokset uusittiin kantavaa kerrosta myöten. Katu päällystettiin luonnonkivilaatoilla ja sulanapitojärjestelmän asennettiin kävelykadulle tyypilliseen tapaan. Asemakadun katualueen leveys vaihtelee 18,8 metristä 14,5 metriin. Kadunvarsipysäköintiä ei ole lukuun ottamatta kahta invapaikkaa Kauppalaispihan välittömässä läheisyydessä.

Yliopistonkadulta Asemakatua pitkin on käynti Jyväskeskuksen parkkihalliin. Tästä syystä kadun suunnittelu perustuikin ”yhteisen tilan” liikennesuunnittelukonseptin ideologiaan. Kulkijoiden käyttäytyminen perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toisten kunnioittamiseen kaikille yhteisessä tilassa.

Niin kävelykadun kuin Asemakadun rakentamisessa on huomioitu erityisesti liikuntaesteiset asiakkaat. Katupinta on rakennettu niin, että pääsy liikkeisiin on helppoa, liikuitpa sitten kävellen, rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Asemakadulla ei ole korkeussuunnassa reunakivillä korotettuja alueita, vaikka katu on osiltaan jyrkästi laskeva Yliopistonkadulta Vapaudenkadulle.

Katukalusteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota kävelykeskustassa. Istuimet, kesäkukkaistutukset ja muut kalusteet ovat varta vasten kadulle suunniteltuja. Palkituin elementti lienevät kuitenkin kävelykadun omaleimaiset valaisimet. Kaunis sateenkaaren värejä toistava valaisinrivistö tekee epäsuoralla valollaan kävelykadusta upean ympäristön myös pimeän aikaan. Asemakadulla puolestaan huomiota herättää varmasti eniten kiemurteleva punainen penkki.

Tulevaisuus

Kesällä 2013 Väinönkatu muuttui kävelypainotteiseksi välillä Vapaudenkatu - Yliopistonkatu. Liikennemerkein, katumaalauksin ja kalusteilla sekä kasveilla on muutosta viestitetty käyttäjille. Kadun saneeraus on kiinni alueen kiinteistöiden saneerauksien alkamisesta.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta