Suoraan sisältöön

YTIMESSÄ -näyttely 8.2.-5.3.2017

Keskustan kehittämishankkeen aikana Jyväskylän keskustaa on ideoitu myös opiskelijoiden voimin eri oppilaitoksissa. Ytimessä -näyttely tuo esiin nuorten suunnittelijoiden ajatuksia keskustan tulevaisuudesta. Näyttelytöissä esitellään vanhan torin ideakilpailun tuloksia ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden visioita Kalevankadun ympäristöstä. Näyttely järjestetään Kauppakadulla Kirkkopuiston kioskin kohdalla sijaitsevassa lasikontissa, ja se on avoinna 8.2.-5.3.2017. Näyttely on osa Jyväskylän kaupungin Meidän keskusta -hanketta.

URBAANI KALEVANKATU

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin osaston järjestämällä Sustainable Urban Design -kurssilla tutkittiin keväällä 2016 Jyväskylän Alakaupungin kehittämistä kestävän kaupunkisuunnittelun keinoin. Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, muotoilun ja kiinteistötalouden opiskelijoista koostunut monikulttuurinen joukko tarkasteli kurssin aikana erityisesti kaupunkirakenteen tiivistämistä ja sosio-ekologisen kestävyyden parantamista. Kohdealueeksi valikoitui Kalevankadun ympäristö, jolla opiskelijat näkivät runsaasti mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen, kaupunkivihreän lisäämiseen ja viihtyisyyden parantamiseen. Alue sijoittuu Kankaan ja kävelykeskustan väliin, ja moni tarttuikin työssään myös kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen ja kestävän liikkumisen edistämiseen. Näyttelyyn on koottu kuvia kurssin lopputöistä, joissa opiskelijat esittivät lennokkaita visioita tulevaisuuden urbaanista ja eläväisestä Kalevankadusta.

Työ 1: Reshaping Jyväskylä Downtown
Emmi Lamppu, Ke Chen, Luca Poloni, Marta Villa
Työssä on tutkittu Kalevankadun varren kolmen asuntopainotteisen korttelin täydennysrakentamista ja vehreyttämistä. Autopaikoitus on keskitetty maan alle ja pyäsköintilaitoksiin, jolloin sisäpihoille muodostuu viih-tyisiä reittejä ja kohtaamispaikkoja. Lisärakentaminen on enimmäkseen sopeutettu ympäröiviin rakennuksiin, mutta alueelle on myös ehdotettu uusia maamerkkejä, kuten korkeaa terassitaloa Kalevankadun varteen ja tornitaloa Vapaudenkadun ja Kalevankadun kulmaan.

Työ 2: Jyväskylä – Visions for a Future City
Giulia Merli, Anna Muukkonen, Kristaps Sveisbergs
Työ sisältää runsaasti ajatuksia rakennusten käytön ja rakentamisen ympäristövaikutusten vähentämisestä ja kaupunkiympäristön sosiaalisen ympäristön parantamisesta. Kalevankadun alueelle on sijoitettu omat testikenttänsä tulevaisuuden yhteisölliselle asumiselle, tulevaisuuden työympäristölle sekä tapahtumille ja kokoontumispaikoille. Suunnitelmassa on myös tuotu esiin uuden oikopolun kehittäminen Aren aukiolta Matkakeskukselle.

Työ 3: Alive City
Mark Grimitliht, Ahti Sepsivart
Tekijät esittävät ankaraa kritiikkiä autojen ehdoilla suunnitellulle kaupungille ja ehdottavat kehäväylien sijaan ajoneuvoliikenteen hajauttamista tasa-arvoiseen katuverkkoon. Kaupunkirakennetta tiivistämällä ja puita istuttamalla kaduille luodaan inhimillinen ja urbaani mittakaava. Esimerkiksi leveää Kalevankatua ehdotetaan kavennettavaksi siten, että sen toiseen reunaan sijoitetaan aluetta elävöittävä monitoimirakennus.

Työ 4: Ihana Kalevankatu
Saki Sawada, Soroush Moradi, Yana Arkhangelskaya
Kävelykeskustan esteetön jatkuminen kohti Kankaan aluetta on ratkaistu kaivamalla Kalevankatu tunneliin. Villiltä kuulostava ajatus on perusteltu huolellisilla laskelmilla tunnelin kustannuksista ja siitä saatavista taloudellisista hyödyistä. Tunneli vapauttaa tilaa liikenteeltä ja mahdollistaa alueen monipuolisen täydennysrakentamisen ja Kalevankadun paikalle kokonaisen uuden kaupunkiaukion.

VANHAN TORIN UUSI ELÄMÄ

Jyväskylän kaupunki ja Lappset Oy järjesti maisemasuunnittelun opiskelijoille suunnatun ideakilpailun Jyväskylän vanhan torin ja Lyseon korttelin kehittämisestä. Kilpailulla haettiin ideoita vanhan torialueen tulevaisuudelle toritoiminnan siirtyessä Asema-aukiolle sekä ideoita Lyseon kortteliin muodostuvien asuinrakennusten sisäpihojen ja julkisten kaupunkitilojen uusista mahdollisuuksista.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta