Salolan tuulivoimapuisto

Infotilaisuus 20.10.2020 klo 18:00-20:00

Liity infotilaisuuteen tästä linkistä. Tervetuloa!

Kaikille avoimessa infotilaisuudessa kaupungin edustaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja, hankeyhtiön edustajat  ja kaava-YVA -konsultti kertovat tuuulivoimahankkeen prosessista, yhteismenettelystä sekä selvityksistä. Tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä live-tapahtuman kysymyspalstan kautta. Alla ohjeet liittymiseen.

1. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen äänentoistolla (tietokoneen kaiuttimet, kuulokkeet, kannettavan tietokoneen tai puhelimen sisäänrakennetut kaiuttimet) sekä ilmaisen Microsoft-tilin jos haluat kirjautua omalla tunnuksellasi sisään. Ilman tiliä voit seurata lähetystä tietokoneen internet-selaimella eikä sinun tarvitse kirjautua.

Huom! Osallistujien tulee sallia selaimessaan kolmannen osapuolen evästeet voidakseen katsella live-tapahtumaa. Live -tapahtuma ei tue Linuxia.

2. Jos olet älylaitteella, asenna ensin Teams-sovellus älylaitteesi sovelluskaupasta ja kirjaudu sisään sovellukseen Microsoft -tilillä.

3. Avaa livetapahtumaan osallistumisen linkki klikkaamalla. Huom! Lähetyksessä 20 sekunnin viive.

4. Jos olet älylaitteella ja sinulla on Teams-sovellus asennettuna tapahtuma avautuu nyt sovelluksessa. Jos olet tietokoneella, linkki avaa osallistumissivun internet-selaimeen. Voit osallistua selaimella tai Teams-sovelluksella klikkaamalla osallistumissivun painikkeita.  Jos sinulla ei ole tiliä valitse tässä kohtaa Liitty anonyymisti. 

5. Tapahtuma avautuu valinnastasi riippuen joko Teams-sovelluksessa tai internet -selaimen ikkunassa. 

Lisää tietoa mm. laitevaatimuksista Microsoftin -sivuilta.

Ajankohtaista

Syksy 2020

 • Osayleiskaava kuulutetaan vireille 9.10.2020.  Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVAS) -asiakirja asetetaan nähtäville 9.10.-27.11.2020 väliseksi ajaksi.
 • Näiden ja ympäristöhallinnon internetsivujen lisäksi suunnitelma-asiakirja on paperiversiona nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä), Korpilahden lähikirjastossa (Virastokuja 2, Korpilahti), Joutsan kunnanvirastossa (Länsitie 5, Joutsa) ja Luhangan kirkonkylän Kylätalolla (Kotipellontie 1, Luhanka)
 • OAS-YVAS -asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee jättää 27.11.2020 klo 15:00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi. Kirjalliset kannanotot toimitetaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä. 
 • Tarkemmat ohjeet osallistumiseen alla olevasta kuulutus -linkistä.
 • Kuulutus vireilletulosta ja OAS-YVAS -asiakirjan nähtävilläolosta.

Ladattava aineisto

Ympäristövaikutusten arviointi

 

Liity sähköpostilistalle

Lisää sähköpostiosoitteesi postituslistaan, jonka kautta tiedotamme hankkeen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista.

Lisätietoja

 • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi (syyslomalla 13.10.-18.10. Tänä aikana osallistumista koskevat yhteydenotot Marja Särkkä 0142665056)
 • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
 • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
 • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Janika Pesonen, p. 040 845 6967, janika.pesonen[a]sitowise.com  
 • hankkeessta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com 

Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan.

Hankealueen pinta-ala on noin 1000 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 10 tuulivoimalan toteuttamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 290 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasema. Alueen suunnitteluratkaisut tarkentuvat tehtävien selvitysten myötä. 

Salolan tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana käytetään maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaavan ja YVA:n yhteismenettelyä (MRL 9 §, YVAL 5 §). Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Osayleiskaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. 

Selvitysalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ei ohjaa tuulivoimarakentamisen maankäyttöä. Tuulivoimaloiden toteuttamiseksi tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain 77§ mukainen tuulivoimarakentamista ja siihen liittyvää maankäyttöä ohjaava osayleiskaava. Konsulttina osayleiskaavan laatimisessa toimii Sitowise Oy.

Yhteismenettelyssä ympäristöarviointia ja kaavamuutosta laaditaan samanaikaisesti

Hanketoimija Salola Wind Park Oy on 14.11.2019 pyytänyt Keski-Suomen ELY-keskukselta päätöstä, edellyttääkö Salolan tuulivoimalapuiston toteuttaminen ympäristöarviointilain mukaista menettelyä. Keski-Suomen ELY-keskus on 6.4.2020 antanut päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista. Hanketoimija on päättänyt käynnistää YVA-menettelyn. Tarveharkintapyynnöstä poiketen arviointimenettelyssä tutkitaan seitsemän voimalan sijaan enintään kymmenen voimalan toteuttamisedellytyksiä alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan lain mahdollistamana yhteismenettelynä aluetta koskevan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavan kuulemiset voidaan yhteensovittaa aloitus- ja luonnosvaiheessa. Laki edellyttää, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla valmis ennen kaavaehdotuksen käsittelyä ja nähtävilläoloa. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntasuunnittelun palveluyksikkö toimii yhteismenettelystä vastaavana tahona. Keski-Suomen ELY-keskus valvoo yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyn riittävyyttä ja laatua.

Hankkeesta on laadittu yhdistetty kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma, joka ovat nähtävillä 9.10.-27.11.2020. Hanke on tullut vireille 9.10.2020 kuulutuksella. YVA-suunnitelmassa kerrotaan, miten ympäristön arviointimenettely tullaan toteuttamaan. Yhteysviranomainen antaa YVA-suunnitelmasta lausunnon.

YVA-suunnitelman jälkeen aloitetaan varsinainen arviointityö. Hankkeeseen liittyvät selvitystyöt ovat käynnistyneet jo syksyllä 2019 ja arviointiin liittyviä selvitysten maastotöitä jatketaan kesällä 2020. Arviointityön ja laadittujen selvitysten tulokset kuvataan YVA-selostuksessa, joka tulee nähtäville talvella 2021. YVA-selostuksen yhteydessä laaditaan kaavaluonnos. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä YVA-selostuksesta.

Kaavaprosessi jatkuu kaavaehdotuksen laadinnalla, joka on tarkoitus asettaa nähtäville kesällä 2021. Kaavaehdotuksessa huomioidaan yhteysviranomaisen antama perusteltu päätelmä. Tavoitteena on viedä kaava Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2021.

Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu suunnitteluun

Nähtävillä olevat asiakirjat julkaistaan hankkeen verkkosivuilla sekä ympäristöhallinnon hanketta koskevilla sivuilla. https://www.ymparisto.fi/salolantuulivoimahankeYVA

Ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistyessä syksyllä tulee ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville sekä kaavamuutos vireille samanaikaisesti yhteisemenettelyn mukaisesti. Niin ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta kuin kaavamuutoksen osallistumisen arviointisuunnitelmasta (OAS) on mahdollista antaa palautetta.

Selvityksien edetessä myös voi palautetta antaa niin YVA-selostuksessa kuin mahdollisista kaavaratkaisuista kaavamuutoksen luonnos- ja ehdotusvaiheissa niiden tultua nähtäville. Lue lisää yleiskaavaprosessista ja siihen osallistumisesta

OAS-YVA -suunnitelman ollessa nähtävillä järjestetään infotilaisuus etäyhteydellä 20.10.2020 klo 18:00-20:00. Ohjeet osallistumiseen tämän sivun ylälaidassa.

Saa tietoa suunnittelusta sähköpostiisi

Lisää sähköpostiosoitteesi lomakkeen kautta postituslistalle, jonka avulla välitämme ajankohtaista tietoa hankkeesta. Postituslistalle ilmoittautuneiden yhteystietoja käytetään vain hankkeesta tiedottamiseen eikä niitä luovuta kolmansille osapuolille. Kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii Jyväskylän kaupunki.

Liity sähköpostilistalle

Lue lisää tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä

Ladattava aineisto

Ympäristövaikutusten arviointi

 

Liity sähköpostilistalle

Lisää sähköpostiosoitteesi postituslistaan, jonka kautta tiedotamme hankkeen etenemisestä sekä siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista.

Lisätietoja

 • yhteismenettelystä vastaava: Jyväskylän kaupunki, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, p. 014 2665062, arto.sipinen[a]jyvaskyla.fi (syyslomalla 13.10.-18.10. Tänä aikana osallistumista koskevat yhteydenotot Marja Särkkä 0142665056)
 • YVA-menettelyn yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, limnologi Arja Koistinen, p. 029 502 4760, arja.koistinen[a]ely-keskus.fi 
 • YVA-konsultti: Sitowise Oy, ympäristövaikutusten arviointimenettely, projektipäällikkö Heini Passoja, p. 050 370 7513, heini.passoja[a]sitowise.com  
 • kaavakonsultti: Sitowise Oy, suunnittelija Janika Pesonen, p. 040 845 6967, janika.pesonen[a]sitowise.com  
 • hankkeessta vastaava: Salola Wind Park Oy, Jukka Rönnlund, p. 040 577 7568, jukka.ronnlund[a]ethawind.com