Vireillä olevat yleiskaavat

Vireille tulossa

Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaava Korpilahden Vespuolella on tulossa vireille. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan ympäristöarviointi. Lisätietoa hankkeen sivuilta

Vireillä oleviin yleiskaavoihin voi tutustua joko Jyväskylän karttapalvelussa tai kaavalistauksen kautta.

Vireillä olevat yleiskaavat karttapalvelussa

Vireillä olevat yleiskaavat kaavalistauksena

Vireille tulossa

Salolan tuulivoimapuiston osayleiskaava Korpilahden Vespuolella on tulossa vireille. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan ympäristöarviointi. Lisätietoa hankkeen sivuilta