Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0

Lisätietoja rakennemallin omilla verkkosivuilla.

Jyväskylän seudun 20X0 rakennemallityö on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä hanke, jossa kuvataan Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten muodostaman seudun tulevaa yhdyskuntarakennetta. Rakennemalli on hyväksytty vuonna 2011 ohjaamaan Jyväskylän seudun maankäyttöä.

Rakennemallityön kautta on etsitty vastauksia siihen, miten Jyväskylän seudun odotettavissa olevaa kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat seikat. Rakennemalli on osa kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamista ja ohjaa kuntien yleiskaavatyötä ja muuta maankäytön kehittämistä.  Maankäytön kehittämisen rinnalla on toteutettu myös seudun liikennejärjestelmää koskevaa suunnittelua JYSELI-hankkeella.

Rakennemallivaihtoehtojen vertailun pohjalta Jyväskylän seudun aluerakenteen tuleviksi raameiksi muodostuivat tiivistyvä rakenne, seudun asukkaiden viihtyisyys, vesistöjen hyödyntäminen ja kilpailukyky. Maankäytön kehittämisen painopisteitä ovat kaupunkikeskus ja sitä ympäröivä työssäkäynnin ja asumisen vyöhyke sekä nykyisten ja entisten kuntakeskusten muodostamat palvelukeskukset ja elinvoimaisten kylien verkosto.

Lisätietoja rakennemallin omilla verkkosivuilla.