Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä JYSELI

Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (JYSELI) 2025 tavoitteena on kestävien liikennemuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen. Kehittämisohjelman ensisijaisena tavoite on kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta ja turvata vähintään peruspalvelutasoiset joukkoliikennepalvelut koko kaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen kehittämisen kuusi kärkitoimenpidettä ovat:

 

1. Joukkoliikenteen ja maankäytön yhteistyön lisääminen joukkoliikennevyöhykkeitä tukevassa maankäytön kehittämisessä.

2. Kaukoliikenteen yhteyksien parantaminen.

3. Henkilökuljetusjärjestelmän tehostaminen mm. seudullista yhteistyötä lisäämällä.

4. Lippujärjestelmän uudistaminen.

5. Paikallisliikenteen tarjonnan kehittäminen.

6. Joukkoliikenteen markkinointi.

 

Jyväskylä seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on toteutettu samanaikaisesti yhteistyössä Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0:n kanssa.