Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikennettä Puistokadulla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavoilla luodaan perusta ja edellytykset kaupunkirakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Niillä määritetään kaupungin kasvusuunnat, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopisteet ja keskinäinen sijainti, liikennejärjestelmät sekä virkistysalueet. Yleiskaavojen yhteydessä tehdään laaja-alaisia selvityksiä ja kartoitetaan suunnittelun tarvitsemat lähtötiedot. Yleiskaavoituksella luodaan suuntaviivoja, joiden pohjalta ohjataan yleiskaavaa tarkempien asemakaavojen laatimista.