Leppälahden kyläselvitys

Leppälahden kyläselvityksen kohteena oli koko Jyväskylän kaupunkiin kuuluva Leppäveden järven itäpuolinen osa. Keskeisenä tavoitteena oli alueen suunnittelutarpeen tarkentaminen.

Vuonna 2011 valmistui entisen Jyväskylän maalaiskunnan maaseutualueiden maankäyttöä kokoava esiselvitys MASSU. Selvityksessä kuvataan maaseutualueiden maankäytön nykytilaa sekä analysoidaan kehittämismahdollisuuksia. Analyyseissa on pääasiassa keskitytty kysymykseen, minne asuinrakentaminen maaseudulla olisi hyvä suunnata. Leppälahden kyläselvityksen tavoitteena oli tarkentaa MASSUN selvityksiä ja analyysejä Leppälahden osalta, sekä määritellä tarkemmin alueen suunnittelutarvetta.

Leppälahden keskeinen kyläalue oli osoitettu Jyväskylän yleiskaavaluonnoksessa kylähelmeksi ja kyläalueeksi, jolle on tarpeen laatia osayleiskaava tai asemakaava. Selvityksen avulla tarkennettiin tulevan osayleiskaavatyön sisältökysymyksiä ja määritellään osayleiskaavalle perusteltu aluerajaus. Selvityksen tavoitteena oli tarkastella samalla myös koko Leppäveden järven itäpuolisen alueen maankäyttöä ja määritellä tarkemmin Jyväskylän yleiskaavassa maaseutukehälle osoitettuja kyläalueita, kylänauhoja ja maaseutuelinkeinojen alueita. Kyläselvityksen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli selvittää kyläläisten omia tavoitteita kylänsä kehittämiseksi ja toisaalta informoida mahdolliseen kaavoitukseen liittyviä prosesseja.

Leppälahden kyläselvitys valmistui vuonna 2013.

Kyläselvityksen aineisto

Leppälahden kyläselvitys 2013

Leppälahden tavoitekartta 1

Leppälahden tavoitekartta 2