Kuohu - Sarvenperä kyläselvitys

Selvityksessä on tarkasteltu Kuohun ja Sarvenperän maankäyttöä ja sen jatkosuunnittelukysymyksiä. Työn tärkeänä osana oli kartoittaa asukkaiden näkemyksiä ja toiveita alueen kehittämiseksi. Näkemyksiä kerättiin suunnittelun aikana erilaisin kyselyin sekä kolmessa kyläillassa.

Sarvenperän kylälle ei katsottu tarpeelliseksi laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavaa. Selvitystä voidaan hyödyntää suunnittelutarveratkaisuharkinnassa. Tällaiset päätökset harkitaan jatkossakin tapauskohtaisesti. Myös radan pohjoispuolinen alue jätettiin Kuohulla yleiskaavarajauksen ulkopuolelle. Tällä alueella jää siten voimaan edelleenkin Jyväskylän maalaiskunnan aikainen oikeusvaikutteinen Kuohu – Vesanka – Ruoke osayleiskaava.

Tutustu kyläselvitysaineistoon

Alueen sijainti ja rajaus

Kaavatasokuvaus

Kyläkyselyn tulokset