Suoraan sisältöön

SELVITYKSET

Yleiskaavaa varten on laadittu ja laaditaan lukuisia selvityksiä. Tälle sivulle on kerätty joitakin keskeisimpiä, jo valmistuneita selvitysraportteja. Selvityksistä löytyy lisätietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Työssä selvitetään yleiskaavan vaikutuksia mm. yhdyskuntarakenteeseen, ilmastoon, talouteen, elinkeinoihin, ihmisiin, liikenteeseen, maisemaan, virkistykseen, luontoon ja kulttuuriympäristöön.

Kaavoituksessa tehtyjä selvityksiä

Jyväskylän hulevesiohjelma (2011), FCG Oy

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 - yleiskaavallinen joukkoliikenneselvitys

MASSU - Jyväskylän kaupungin maaseutualueiden maankäytön esiselvitys(2011)

ELVIS - Jyväskylän kaupungin yleiskaavan esiselvitys (2009)

JYVÄSKYLÄN EKOLOGINEN VIHERVERKKO (2012)

JYVÄSKYLÄN MERKITTÄVÄT LUONTOKOHTEET I (2007) Ympäristöosasto, Heikki Sihvonen

JYVÄSKYLÄN MERKITTÄVÄT LUONTOKOHTEET II (2009), Ympäristötoimi, Heikki Sihvonen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VALUMA-ALUESELVITYS, (2009) Ramboll Oy

KESKI-SUOMEN KAUPALLINEN SELVITYS (2009), FCG Oy

JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELUVERKKOSELVITYS (2010), FCG Oy

TIVA - Tilaa vaativa kauppa Jyväskylässä (2011), FCG

ESSU - Korpilahden maankäytön esiselvitys (2008)

LASKENNALLINEN SELVITYS HILJAISISTA ALUEITA (2007), WSP Finland Oy

SÄILYKE - Jyväskylän kantakaupungin säilytettävät pientaloalueet -selvitys 2005-2009

VIHERALUEIDEN ARVOJEN KARTOITUS (2007)

VIRKISTYSREITTISELVITYS (2008 ja 2010), WSP Finland Oy.

KINA - Jyväskylän kaupungin täydennysrakentamisselvitys (Kivat naapurit)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS (2012)

LÄNSI-PALOKAN LUONTOSELVITYS (2012), FCG

JYVÄSKYLÄN BAANA (2013), WSP Finlan Oy

Pyöräilyn potentiaalin analysointi Jyväskylän Kankaan alueen uudella pyöräväylällä (2013), Verne

Pyöräilyn tavoiteverkon muodostumisen periaatteet (2013), Ramboll

Maisema ja viheralueselvitys (2013)

Jyväskylän joukkoliikenteen yleiskaavalliset tarkastelut (2012), Ramboll

Jyväskylän keskeiset joukkoliikennekäytävät (2012), Ramboll

Heinosniemen tuulivoimalat (2013)

Muita yleiskaavatyötä palvelevia selvityksiä

JYSELI 2025 - Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä

JYVÄSKYLÄN SEUDUN RAKENNEMALLI 20X0

KAUPUNKISTRATEGIA 2010

KYMPPIR - JYVÄSKYLÄN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKUNTASUUNNITELMA, Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelukeskus (2010)

MAATIANVUOREN TUULIVOIMAHANKE

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta