Hyppää pääsisältöön
Kuva
piirretty suunnitelma

Suunnittelun tavoitteina ovat kaupunkiympäristön viihtyisyys, saavutettavuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä elinikäisen liikkumisen mahdollisuudet luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys ja eri ikäiset huomioiden.

Viheralueiden yleissuunnitelmia laaditaan asemakaavojen rinnalla tarkentamaan viheraluevarauksia sekä vaativien ja laajojen kohteiden suunnittelun yhteydessä. Yleissuunnitelma huomioi mm. liikenteelliset yhteydet, hulevesien hallinnan ja toimii pohjana rakennesuunnittelulle. Yleissuunnittelussa huomioidaan mm. luontoselvityksiä, suojelupäätöksiä, maankäytön suunnitelmia, kohteen historiatietoja ja maasto-olosuhteita.

Toteutus- ja rakennussuunnittelussa määritellään kohteen tarkemmat rakentamisen ohjeet. Sisältönä ovat suunnitelmapiirrokset ja niitä täydentävät rakentamiseen liittyvät asiakirjat.

Tutustu ajankohtaisiin suunnittelu- ja rakentamiskohteisiin alta.