Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta

Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueet on teettänyt Myllylammenpuiston suunnitelman Ramboll Finland Oy:llä. 

Myllylammenpuisto sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa. Puisto rajautuu etelässä Keijonkatuun ja idässä Kumpulantiehen, lännessä sijaitsee Myllylampi ja pohjoisessa alue rajautuu tonttiin. Kaavassa kohde on rakennettua puistoa (PL) leikkivarauksella.

Alueen nykytilanne

Puiston yleisilme on kesällä vehreä ja siellä on useita istutettuja puita sekä laaja nurmialue. Pensaat jakavat puiston eri osiin. Käytävän varrella on suuria luonnonkiviä. Leikkivälineet sijaitsevat kivituhkakäytävän varrella. Maastokäynnillä on arvioitu, että nykyiset leikkivälineet korvataan uusilla välineillä.

Leikkipuiston lähellä sijaitsee Myllylampi. Myllylammenrannassa on suurempaa puustoa, pensaikkoa sekä vesikasvillisuutta. Rannassa sijaitsee piknik-pöytä ja penkit. 

Suunnitelmaratkaisut

Myllylammenpuiston leikkipaikka on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähitalojen asukkaita ja lapsia sekä lisäämään puiston aktiivista ja yhteisöllistä käyttöä. Kumpulantieltä sekä Keijonkadun varrella olevalta kevyen liikenteen väylältä on useita kävelyreittejä puistoon. Myllylammenrannassa kulkee polku rannan ja leikkipaikan välissä. Puiston ympäri kulkee kivituhkapintainen käytävä, jossa reitit yhdistyvät. Alueen polkuja uudistetaan ja kuivatusta parannetaan.

Leikkipaikan toiminnallisena teemana on puistopiknik ja yhteisöllisyys. Teeman mukaan välineet on sijoitettu puiston keskelle tekonurmipintaiselle alueelle. Välineiden värit ovat vihreä ja tehosteväreinä keltainen sekä punainen. Leikkipuistossa on lisäksi kukka-aiheisia kalusteita. Leikkipaikan alue on kokonaisuus, jossa on erilaisia keinuja, monitoimivälineet isoille ja pienille sekä jousivälineitä.
 
Nykyistä puustoa ja pensaita säilytetään. Kumpulantien varrella on suurikokoisia koivuja sekä pihlajia. Puusto ja pensaat antavat näkösuojaa tielle päin. Keijonkadun kevyen liikenteen väylän varrella on oja, jonka puiston puoleisella osalla olevat pensaat säilytetään. Leikkipaikka on suunniteltu hieman etäämmälle Myllylammen rannasta. Lammen rannalla olevaa kasvillisuutta säilytetään ja siistitään. Piknik-paikka uusitaan. Leikkipaikan keskeltä poistetaan nykyisiä pensaita, jotka rajaavat puiston kahteen osaan. Rakentamisen jäljet nurmetetaan.

Kohteen toteuttamiselle on vuoden 2019 investointiohjelmassa varaus.

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva 1 (png)

Havainnekuva 2 (png)