Suoraan sisältöön

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesilaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi.

Vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksyminen

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen kuuluu kunnan viranomaistehtäviin. Alueella toimiva vesihuoltolaitos (esimerkiksi vesiosuuskunta) tekee kunnalle esityksen laitoksen toiminta-alueesta. Kunta hankkii asiasta lausunnot valvontaviranomaisilta ja varaa alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi.

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Linkki vesihuoltolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

KÄSITTELYSSÄ OLEVAT JA HYVÄKSYTYT VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET

KÄSITTELYSSÄ OLEVAT TOIMINTA-ALUEET

Leppälahti-Savio vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 22.11.2016

Nähtävillä 2.12.2016-2.1.2017

Jyväskylän Energia Oy:n toiminta-alueiden laajennus (Savulahti I), kaupunkirakennelautakunta 14.6.2016

Nähtävillä 5.8.-5.9.2016

Jyväskylän Energia Oy toiminta-alueiden laajennus Väinölänrantaan, kaupunkirakennelautakunta 3.11.2015

Nähtävillä 13.11.-14.12.2015

HYVÄKSYTYT TOIMINTA-ALUEET 2011-

Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttaminen, kaupunkirakennelautakunta 12.12.2017

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 28.11.2017

Jyväskylän Energia Oy:n toiminta-alueiden laajennus (Tyynelänmäentie), kaupunkirakennelautakunta 5.9.2017

Kärkisten vesiosuuskunnan toiminta-alueiden laajennus, kaupunkirakennelautakunta 9.8.2016

Rajahongan vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 3.5.2016

Hyrkkölän vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 17.11.2015

Kärkisten vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 9.9.2014

Oittilan vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 9.9.2014

Jyväskylän Energia Oy, kaupunkirakennelautakunta 6.5.2014

Nähtävillä 7.3.-7.4.2014

Vesijohtoverkosto

Jätevesiviemäriverkosto

Ykshaukisen vesiosuuskunta, kaupunkirakennelautakunta 24.9.2013

Kuikan vesiosuuskunta, kaupunginhallitus 1.10.2012

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunta, kaupunginhallitus 30.4.2012

Vesankajärven vesiosuuskunta, kaupunginhallitus 30.4.2012

Kärkisten vesiosuuskunta, kaupunginhallitus 28.3.2011

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta