Suoraan sisältöön

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän Energian ja JS - Puhdistamon toimesta vuosien 2013-2014 aikana. Edellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2004.

Jyväskylässä toimii useita vesihuoltolaitoksia ja kehittämissuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaikkien vesihuoltolaitosten kehittämistarpeet. Päivitetyssä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kuvataan vesihuollon nykytila, tavoitteet ja painopisteet, kehittämistarpeet ja toimenpiteet esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. Toimenpiteiden toteutus ja aikataulu ovat tavoitteellisia ja olosuhteiden muuttuessa niitä tarkistetaan.

Jätevedenkäsittely on keskitetty JS-Puhdistamon Nenäinniemen ja Korpilahden jätevedenpuhdistamoille. Alueen suurimpaan jätevedenpuhdistamoon on tulossa mittavat saneeraukset tarkistettujen lupaehtojen myötä.

Hulevesien hallittu johtaminen ja käsittely nojautuu kaupungin alueelle laadittuun hulevesiohjelmaan.

Jaksolla 2013-2030 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämisen keskeisimmät kehittämistarpeet ovat vesihuoltoverkostojen saneeraus, jätevedenpuhdistamojen kehittäminen ja toimivan vesihuollon rakentaminen uusille kaava-alueille. Lisäresurssointi vesihuoltoverkostojen saneeraukseen nähdään tärkeäksi vesihuollon toimintavarmuuden ja myös talouden kannalta.

Kehittämissuunnitelman käsittely

Lisätietoja kehittämissuunnitelmasta antaa yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva puh. 014 – 266 5117.

Aineisto pdf muodossa linkkinä

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta