Suoraan sisältöön

ULLAKKORAKENTAMINEN RUUTUKAAVAKESKUSTASSA

Ullakkorakentamisen edistäminen Jyväskylän keskustassa

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 14.6.2016, että Jyväskylän keskustassa ullakkorakentamista edistetään vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta. Lautakunta hyväksyi viisi ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätöstä, joilla poistetaan rakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa. Keskeisenä periaatteena on, että keskusta-alueella (tietyin ehdoin) rakennusten ullakkotilojen käyttöön otto asunnoiksi on mahdollista poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.

Uusia keskusta-asuntoja järvinäköalalla?

Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa selvitetään parhaillaan mahdollisuuksia edistää ullakko- ja kattorakentamista ydinkeskustassa. Rakentaminen olemassa olevien rakennusten ullakoille ja katoille toisi kiehtovan lisän kaupungin asuntotarjontaan ja kasvattaisi keskustan houkuttelevuutta ja elinvoimaa.

Vasta valmistunut selvitys paljastaa, että yksin ruutukaava-alueen ullakoilla uinuu noin kolmen kerrostalon verran käyttökelpoista asuinpinta-alaa. Jos mukaan lasketaan loivakattoiset ullakot, jotka kattoa muokkaamalla olisivat otettavissa käyttöön, tai tasakatot, joille sopisi lisäkerroksia, mahdollisuuksia olisi jo noin kymmenen kerrostalon verran. Ullakkotilojen uusien käyttömahdollisuuksien kartoitus oli alustava selvitys, jota varten käytiin läpi ydinkeskustan kaikki ullakot periaatetasolla. Selvitys löytyy osoitteesta ww.jyvaskyla.fi/kaavoitus/ullakkorakentaminen.

Kohteiden kaupunkikuvallinen ja rakennushistoriallinen arviointi sekä yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut vaativat luonnollisesti jatkotutkimusta kunkin hankkeen yhteydessä. Viime kädessä ullakko- tai kattorakentamiseen ryhtyminen riippuu rakennuksen omistajan eli käytännössä yksittäisen taloyhtiön omasta päätöksestä.

Kaupunki haluaa edistää hankkeita

Ullakkorakentaminen ei ajatuksena ole uusi, mutta toteutuneita kohteita on Jyväskylässä vähän. Nyt ullakkorakentamisen tieltä ollaan raivaamassa kaikkia niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.
Keskustassa on jo nyt voimassa määräaikainen vapautus ullakkorakentamisen maankäyttösopimusmaksusta, jos lisärakentaminen tapahtuu rakennuksen nykyisen vaipan sisäpuolella. Ullakolle rakentava taloyhtiö saa siis käytännössä ilmaiseksi lisää rakennusoikeutta tontilleen.

Uutena keinona ullakkorakentamisen vauhdittamiseen pohditaan rakentamisen mahdollistamista ilman aikaa vievää kaavamuutosta. Taloyhtiöt voisivat hakea poikkeamista voimassa olevasta asemakaavasta rakennusoikeuden, kerrosluvun ja autopaikkojen toteuttamisvelvollisuuden osalta. Samalla voitaisiin myös lieventää vaatimusta ulottaa hissi ullakkokerrokseen asti. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee näitä edistämistoimia vielä tämän kevään aikana.

Asia puheeksi yhtiökokouksessa

Ullakko- ja kattorakentaminen voi olla haastavaa, mutta varsinkin taloyhtiössä, jolla on edessään julkisivu- tai kattoremontti tai linjasaneeraus, asiaa kannattaisi pohtia, sillä helpoimmin lisärakentaminen onnistuu juuri tämänkaltaisen hankkeen yhteydessä.

Taloon rakennettavista uusista asunnoista saatavilla myyntituloilla taloyhtiö voi rahoittaa osin muuta remonttia tai parantaa yhteisten tilojen tai piha-alueen viihtyisyyttä. Lisärakentaminen kasvattaa myös vanhojen asuntojen arvoa. Jos oma koti sijaitsee sellaisessa rakennuksessa, jossa ullakko- tai kattorakentamiseen voisi olla teknisiä mahdollisuuksia, asian tarkempi tutkiminen kannattaisi ottaa esille vaikka jo seuraavassa yhtiökokouksessa. Ullakko- ja kattorakentaminen voi avata uusia mahdollisuuksia ainutlaatuisiin asuntoihin, joissa voisi olla näköala esimerkiksi Harjulle tai Jyväsjärvelle.

Lisätietoja ullakkorakentamisesta:
- kaavoitusarkkitehti Paula Julin, p. 014 266 7706, paula.julin[@]jkl.fi
- kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[@]jkl.fi

Lisätietoja poikkeamisluvan hakemisesta:
- maanmittausinsinööri Ulla Nissinen, p. 014 266 5085, ulla.nissinen[@]jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta