Suoraan sisältöön

TOURUJOEN SUUNNITTELU

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma on valmistunut. Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi. Yleissuunnitelma esittää kunnostusratkaisun yleispiirteisesti, ja ennen toteutusta on edessä vielä tarkempi rakennussuunnitteluvaihe. Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja toteutus tulee kestämään 2-3 vuotta. Toteuksen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa.

Yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu sovittaa kunnostukselle asetetut erilaiset tavoitteet yhteen. Joen kunnostuksen lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysreittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia. Lisäksi myös yläpuolisten vesistöjen suhteen tulee muutoksia, kun säännöstely lakkaa. Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Linkit yleissuunnitelma-aineistoihin löydät tämän sivun alalaidasta!

Kuva tulevasta tilanteesta Koskenharjun kentän kohdilta. Kuvakulma alajuoksulle päin.

Kunnostuksen ratkaisun kuvaus

Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee, ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa, luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan kohdalla rakennetaan ns. tulvakanavan itäpuolelle, Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle uusi koskiosuus. Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvaränniin. Kankaalla säilytetään pääosa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä vesivoimamaisemasta. Valkoisen talon kohdalla yläkanavan itäreuna puretaan. Kankaan kohdalla kyseessä on kompromissiratkaisu, jossa yhteen sovitetaan monia arvoja ja reunaehtoja.

Oleskelun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia on lisätty osoittamalla jokivarteen oleskelupaikkoja, uusia reittejä sekä laiturirakenteita. Ranta-alueita kehitetään myös uusin istutuksin ja viher- ja maarakentamisen keinoin maisemallisesti monipuolisemmiksi.

Kunnostuksen suunnittelijana on toiminut Ramboll Oyj:n monialainen työryhmä. Suunnittelua on ohjannut tiiviisti laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kuulunut kaupungin edustajien lisäksi edustus Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Jyväskylän Yliopistosta, Keski-Suomen museolta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta.

Yleissuunnitelman ohessa on valmistunut myös vesilupahakemus, joka lähetetään Aluehallintoviranomaiselle yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Kuva Kankaan uudesta koskesta ns. alakanavan kohdalta. Kuvakulma Kankaankadun sillalta alajuoksun suuntaan.


Asukastilaisuus sekä yleissuunnitelma nähtävillä

Yleissuunnitelmaa koskeva asukastilaisuus pidettiin keskiviikkona 6.6.2018 Rajakadun ammattikorkeakoulun Tulikari-auditoriossa. Alla linkkeinä tilaisuudessa pidetyt esitykset:

Yleissuunnitelma on nähtävillä 5.6. - 29.6.2018 välisen ajan. Kommentit suunnitelmasta voi lähettää: kirjaamo[at]jkl.fi 29.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuustoon yleissuunnitelma on tarkoitus saada alkusyksystä.

Näkymä yläjuoksulle Lahjaharjuntien sillan kohdilta, sillan takana näkyy tuleva uusi pohjapato.Yleissuunnitelman nähtävillä oleva aineisto 2018


Näkymä yläkanavan kohdalta ylävirtaan, oikealla näkyy Valkoinen talo Kankaalla.


Lisätietoa Tourujoen kunnostuksesta ja Tourujokilaakson muista kehittämisajatuksista antavat kaavoitusbiologi Anne Laita, puh. 014 266 5032 sekä maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 266 5060, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta