Viherpolitiikka

Lisätiedot

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

Lue lisää viherpolitiikasta!

Viherpolitiikka on Jyväskylän kaupungin viheralueita koskeva ohjelma, joka määrittää toimintalinjat eri vastuualueilla tapahtuvalle viheralueiden suunnittelulle, rakentamiselle ja ylläpidolle. Viheralueita ovat erilaiset ulkoalueet kuten rakennetut puistot ja liikunta-alueet, laajat metsäiset virkistysalueet sekä luonnonsuojelualueet. Viheralueiden ja –palveluiden hallinnointi kaupungissa jakaantuu usealle eri vastuualueelle, ja viherpolitiikan toimenpiteillä sitoutetaan eri tahot yhteisten periaatteiden pitkäjänteiseen toteuttamiseen.

Viherpolitiikalla luodaan uutta

Vuonna 2012 hyväksytyssä viherpolitiikassa on mukana 26 kärkihanketta ja 22 jatkuvaa toimenpidettä. Määriteltyjä kärkihankkeita ja toimenpiteitä on toteutettu sekä kehitetty viherpolitiikan hyväksymisen jälkeen. Listasimme alle muutamia viherpolitiikan synnyttämiä hankkeita ja toimenpiteitä Lisätietoa kaikista viherpolitiikan hankkeista löydät viherpolitiikkaraportista. 

  • Kymppi-V viherpalveluohjelma, jonka avulla ohjelmoidaan viheralueiden suunnittelua.
  • Lähiliikuntaverkoston kehittämisen pohjaksi laadittu lähiliikuntaohjelma, jonka kohderyhminä ovat lasten ja nuorten lisäksi myös aikuiset ja ikääntyneet.
  • Tourujoen kunnostaminen ja palauttaminen luonnonmukaisempaan tilaan
  • Kehä Vihreän osa-alueiden, reittien, opastuksen ja valaistuksen kehittäminen.

Viherpolitiikkaa ollaan parhaillaan päivittämässä osana AVOin kaupunkiympäristö -ohjelmaa.

 

Lisätiedot

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

Lue lisää viherpolitiikasta!