Viherpalveluohjelma KymppiV

Tutustu uusimpaan viherpalveluohjelmaan!

KymppiV2020-29 raportti (pdf)

Tutustu kenttäkyselyn tuloksiin!

Kenttäkyselyn tulokset (pdf)

Äiti ja tytär puunrungolla istumassa

 

Lisätiedot

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 014 266 5147, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Viherpalvelut ovat kaupungin viheralueisiin liittyviä palveluja ja toimintoja, joilla edistetään ennen kaikkea asukkaiden viihtymistä ja virkistäytymistä. Viherpalveluita ovat rakennetut viheralueet, kuten esimerkiksi oleskelu-, leikki- ja koirapuistot, sekä luonnonmukaisemmat alueet kuten esimerkiksi niityt ja suojaviheralueet.

Viherpalveluohjelma eli KymppiV on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden kehittämisen tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. KymppiV-ohjelma keskittyy pääasiassa Jyväskylän kaupungin Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen järjestämiin palveluihin. Ohjelmoinnin ulkopuolelle jäävät muun muassa koulujen ja päiväkotien pihat sekä liikuntapaikkojen ohessa sijaitsevat viheralueet, joista vastaavat Jyväskylän Tilapalvelu sekä Liikuntapalvelut. KymppiV-toimintamalli ottaa kuitenkin huomioon myös nämä muiden yksiköiden tarjoamat palvelut.

KymppiV-toimintamallilla suunnitellaan kaupungin viherpalveluiden kehittämistä. Se on paikkatietoon perustuva ja jatkuvasti päivitettävä tietokanta viherpalveluista sekä ohjelmointiin liittyvistä taustamuuttujista, kuten esimerkiksi väestöstä ja maankäytön muutoksista. Toimintamalli auttaa osaltaan hallitsemaan viheromaisuutta sekä huolehtimaan sen laatutasosta ja arvon säilyttämisestä. Toimintamallin tavoitteena on kohdentaa kunnostuksia ja uusia investointeja tasapuolisesti, järkevästi ja oikea-aikaisesti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä hallita viherpalveluverkon kattavuutta.

Viherpalveluohjelma päivitetään vuosittain, uusimpaan ohjelmaan pääset tutustumaan täältä. (pdf)

Aiempi KymppiV 2019-28 ohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 18.6.2019.

Tutustu uusimpaan viherpalveluohjelmaan!

KymppiV2020-29 raportti (pdf)

Tutustu kenttäkyselyn tuloksiin!

Kenttäkyselyn tulokset (pdf)

Äiti ja tytär puunrungolla istumassa

 

Lisätiedot

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 014 266 5147, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi