Hyppää pääsisältöön
Kuva
Havainnekuvia täydennysrakentamisen kohteista. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy
Pääsisältö
Kuva
Havainnekuvia täydennysrakentamisen kohteista. Kuva Arkkitehtipalvelu Oy

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö ja Kiinteistöliitto Keski-Suomi ovat yhteistyössä laatineet taloyhtiöille oppaan lisä- ja täydennysrakentamisesta Jyväskylässä. Tiiviin oppaan tarkoitus on antaa asunto-osakeyhtiön osakkaille, hallitukselle ja isännöinnille perehdytys siitä, mitä taloyhtiön lisärakentaminen tarkoittaa ja miten ne pääsevät alkuun mahdollisessa lisärakentamishankkeessa.

Aloitteentekijänä lisärakentamisessa on yleensä taloyhtiö. Parhaimmillaan lisärakentaminen voi olla taloyhtiölle taloudellisesti hyvin kannattavaa, ja se on yleensä järkevintä toteuttaa samalla kun kiinteistössä tehdään isoja peruskorjauksia, kuten putki- tai julkisivuremontteja. Lisärakentamisesta saamillaan tuloilla taloyhtiö voi rahoittaa kalliita peruskorjauksia ja siten keventää osakkaille tulevaa maksurasitetta.

Taloyhtiön tontin rakennusoikeuden määrä selviää asemakaavasta. Mikäli rakennusoikeutta on jäljellä, taloyhtiö voi hakea asemakaavan mukaiselle hankkeelle rakennuslupaa. Usein täydennysrakentaminen edellyttää kuitenkin asemakaavan muuttamista. Siksi taloyhtiön tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käynnistää vuoropuhelu kaupungin kanssa lisärakentamisen lähtökohtien ja mahdollisuuksien selvittämiseksi. Jyväskylän keskusta-alueella on käytössä kevennetty maankäyttösopimusmenettely vuoden 2021 loppuun saakka käynnistettävissä asemakaavamuutoksissa. Myös ullakkorakentamista edistetään kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta.