Kestävä kaupunki -hankkeen kokeilu Pupuhuhdassa

Ajankohtaista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki on mukana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -hankkeessa, jossa eri kokeilujen avulla pyritään luomaan uusia käytänteitä sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentumiseksi. Kaupunkisuunnittelussa tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtälainen tieto sekä mahdollisuudet osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen, olipa äidinkieli ja kulttuuritausta mikä tahansa. Jyväskylässä kokeilu on osa Pupuhuhdan entisen koulualueen kaavoitusta. Kokeilun avulla halutaan luoda uusia osallisuuden keinoja ja tapoja yhdessä asukkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä alueella toimivien yhdistysten, yritysten ja hankkeiden kanssa.

Lisätiedot