Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lyseo kuvattuna Harjun päältä. Kuva Merja Huovelin
Pääsisältö

Lyseon korttelin kehittäminen on käynnissä. Alue on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa, mikä mahdollistaa kehittämisen kaupunkivetoisesti. Sijainti Jyväskylän ydinkeskustassa luo erinomaiset puitteet toiminnoiltaan monipuolisen korttelikokonaisuuden luomiselle. Lyseon korttelin kehittäminen on myös merkittävä panos Jyväskylän keskustan kehittämisessä. Alueen helmenä on 1902 valmistunut Lyseon päärakennus, joka on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Alueen ympäristössä on muutoinkin arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, kuten Harju ja Fredriksonin entinen lakkitehdas.

Asemakaavan muuttaminen

Lyseon korttelin kehittämisessä keskiössä on alueen asemakaavan muuttaminen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen kehittäminen toiminnoiltaan monipuolisena kokonaisuutena määritellen muun muassa alueen käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä, rakentamisen laatu sekä rakentamisen sovittaminen rakennetun kulttuuriympäristön arvoihin.

Asemakaavan muutos on tullut vireille 28.6.2022. Kaavan luonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 30.5. ja se on asetettu nähtäville 9.6.-11.8.2023 väliseksi ajaksi. Tavoitteena on laatia kaavaluonnos kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi loppuvuodesta 2022. Kokonaisuudessaan tavoitteena on, että kaavamuutos olisi hyväksytty vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoa kaavamuutoksesta ja kaava-aineistoa kaavan verkkosivuilta

Lyseorakennuksen peruskorjaus

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2022 Lyseorakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Peruskorjauksessa Lyseorakennukseen on tarkoitus toteuttaa tilat kansalaisopistolle ja kuvataidekoululle. Lyseorakennus on suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla ja suojeluarvot otetaan niin sisätilojen kuin julkisivujen osalta huomioon peruskorjauksessa. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun sijoittuminen mahdollistaa rakennuksen säilymisen opetuskäytössä.

Peruskorjauksen suunnittelu etenee tarkemmalle tasolle ja tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyisi syksyllä 2023. Peruskorjaus voisi olla valmiina vuoden 2024 lopussa ja käyttöönotettavissa keväällä 2025. Peruskorjauksen toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa edellyttää poikkeamista rakennuksen suojelupäätöksestä, koskien uuden ja vanhan osan yhdistävän sisääntuloaulan purkamista.

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Suunnittelualueella sijaitsee Jyväskylän Kauppatori. Nykyisellä paikallaan toritoimintaa on ollut jo vuodesta 1931 lähtien. Kaupunkirakennelautakunta päätti helmikuussa 2016 toritoiminnan pysyvästä siirtämisestä Asema-aukiolle. Uuden torin rakentaminen on odottanut muiden keskusta-alueen hankkeiden toteutumista, ja alustavan arvion mukaan uusi tori voisi valmistua 2026.

Toritoiminnan siirryttyä muualle Lyseon korttelin vierestä, mahdollistaa se alueen kehittämisen muuhun käyttöön. Aluetta on ideoitu monitoiminnalliseksi kaupunkitilaksi, jossa viihtymisen mahdollisuuksia löytyisi kaiken ikäisille. Torin ja muiden Lyseon kortteliin liittyvien kaupunkitilojen kehittämisen mahdollisuuksista laaditaan yleissuunnitelma asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Torialueen tulevaa käyttöä ideoitiin jo 2016 järjestetyssä maisemasuunnittelun opiskelijoille suunnatussa ideakilpailussa. Kilpailun tuloksiin ja ehdotuksiin voi tutustua kilpailun verkkosivuilla.

P-Torin saneeraus ja laajentaminen

Suunnittelualueella sijaitsee P-Torin 485-paikkainen yleinen pysäköintilaitos. P-Tori on valmistunut 1989 ja se on tullut peruskorjausikään. Lyseon korttelin kehittämisen yhteydessä tutkitaan P-Torin peruskorjausta sekä laajentamista. Peruskorjauksen yhteydessä päivitetään laitoksen toiminnallisuutta muun muassa kulkuyhteyksien toimivuuden ja autopaikkojen käytettävyyden näkökulmasta tämän päivän tarpeiden mukaisiksi.


 

Ajankohtaista


Luonnosvaiheen asukastilaisuus ma 19.6.2023

Tervetuloa tutustumaan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen suunnitelmiin ja keskustelemaan niistä kaupunginkirjaston Minnansaliin maanantain 19.6. klo 17-19.


Kaavaluonnos kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 30.5.2023

Suunnittelualueen asemakaavan muutosluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsiteltävänä. Luonnos on asetettu nähtäville 9.6.-11.8. väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta voi antaa palautetta joko suoraan suunnittelijalle tai kirjallisesti kaupungin kirjaamon kautta.

Kaavaluonnoksen aineiston ja ohjeet palautteen antamiseen löydät kaavan verkkosivuilta


Kysely Lyseon korttelin kehittämisestä

Alkusyksystä 2022 kerättiin avoimella kyselyllä tietoa Lyseon korttelin suunnittelun tueksi.


Tallenne aloitusvaiheen asukastilaisuudessa 24.8. pidetyistä esittelyistä

Tilaisuudessa tutustuttiin Lyseon korttelin kehittämiseen ja keskusteltiin suunnittelijoiden kanssa alueen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tallenne tilaisuuden alussa pidetyistä esityksistä on katsottavissa tällä sivulla ja Jyväskylän kaupunkiympäristön Youtube-kanavalla.

Seuraa suunnittelua

Liittymällä Lyseon korttelin kehittämisen postituslistalle saat tietoa suunnittelun etenemisestä sähköpostitse.

Liity postituslistalle


Lisätiedot

Kaavamuutos

Asiasanat:  
lyseo
kaupunkisuunnittelu