Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsäpolku Kaunisharjussa. Kuva Viivi Kuusiaho
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin luontoliikuntaohjelma on valmistunut. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 14.12.2020. 

Luontoliikuntaohjelma on yksi Jyväskylän AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaa toteuttavista toimenpiteistä. Luontoliikuntaohjelma toteuttaa myös Jyväskylän kaupunkistrategiaa liikuntapääkaupunkina sekä resurssiviisauden edelläkävijänä. Luontoliikuntaohjelma tukee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Luontoliikuntaohjelman tavoite on luoda luontoliikunnan olosuhteiden parantamiseksi kokonaisvaltainen näkemys toimenpidetarpeista mukaan lukien uusien kohteiden toteuttamisesta. Ohjelman on tarkoitus auttaa kohdentamaan kaupungin eri vastuutahojen resursseja niin uudisinvestointien kuin kunnossapidon toimien osalta. Ohjelmatyössä keskeisiä tavoitteita on tarkastella mm. ulkoilureittejä, joihin liikkuminen luonnossa usein pohjautuu. Lisäksi esitetään toimia esim. taukopaikkojen, opastuksen tai tiedottamisen osalta.

Luontoliikunnan termin voi rinnastaa esimerkiksi käsitteisiin ulkoilu tai luonnon virkistyskäyttö. Luontoliikunnan lajikirjo vaihtelee lintujen tarkkailusta geokätköilyyn tai polkujuoksuun. Luontoliikunta yhdistää liikunnan positiiviset vaikutukset luontoympäristön tuottamiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, jotka ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä.  

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelun ja liikkumisen hyvinvointivaikutukset ovat sitä vahvempia, mitä useammin ja enemmän luonnossa viivytään. Siksi luonto myös kaupungissa sekä luonnonmukaiset lähivirkistysalueet ovat tärkeitä, jotta luonnossa oleskelu olisi mahdollista myös kaupunkilaisille sekä erityisesti myös niille asukkaille, joille lähtö kauempana sijaitseville luontoalueille ei ole mahdollista. Arkiliikunnan ja arjen luontokokemusten edistämiseksi tarvitaan helposti saavutettavia luontoliikuntakohteita kaupunkiluonnossa, taajamissa ja kodin lähellä. 

Valmistunut luontoliikuntaohjelma

Tutustu loppuraporttiin (raportin koko 3 M)

Raportista on laadittu myös helppokäyttöinen ja kevyempi versio ilman kuvituskuvia.

Luontoliikuntaohjelman laadinnan aikana tapahtunutta

Luontoliikuntakysely

Huhtikuussa 2020 toteutettiin asukaskysely luonnossa liikkumisesta. Tutustu kyselyn koosteeseen! 

Metsäkysely

Syksyllä 2019 toteutetusta metsäkyselystä saadaan hyvää tietoa ohjelman laatimisen pohjaksi. Tutustu kyselyn tuloksiin

Pop-up -polut 2019

Kesän 2019 aikana toteutettiin eri puolilla kaupunkia Pop-up Polkuja. Viitoittamalla reittejä jo olemassa olevista polkuverkostoista nostettiin esille eri asuinalueilla kulkevia hyviä lähipolkuja. Polkukokeilu päättyi lokakuussa 2019.

Pop-up Polkujen avulla kerättiin asukkaiden näkemyksiä metsäpolkujen kehittämistarpeista sekä kartoitettiin jyväskyläläistä polkuverkostoa ja sen mahdollisuuksia. Poluista saatua palautetta hyödynnetään tulevan luontoliikuntaohjelman laadinnassa. Kiitos kaikille poluilla käyneille sekä palautteen antajille! 

Kuva

Kaipaatko vinkkejä retkikohteista?

Jyväskylän kaupunki toteutti elo-syyskuussa instagramissa asukkaiden suosimia luontoretkikohteita esittelevän some-kampanjan. Kampanjan aikana julkaistu aineisto on tallessa kaupungin instagram-tilin tarinoiden kohokohdissa, käy kurkkaamassa!

Kooste luontoliikuntaa koskevasta asukaskyselystä

Tutustu keväällä toteutetun asukaskyselyn tuloksiin:

Lisätietoja:

Maisema-arkkitehti
Leena Buller
puh. 040 530 2803
leena.buller[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
virkistys
ulkoilu
luontoliikunta
luonto