Luontoliikuntaohjelma

Luontoliikuntaohjelman luonnos nähtäville

Luontoliikuntaohjelman luonnos on valmistunut ja se on nähtävillä 28.8.-30.9.2020. Tutustu ohjelman sisältöön (raportin koko 8,6 M)

Raportista on laadittu myös helppokäyttöinen ja kevyempi versio ilman kuvituskuvia.

Arvioi luontoliikuntaohjelmaa verkkokyselyssä
Kysely on avoinna 28.8.-30.9.2020.

Palautteita voi antaa myös kirjeitse. Kirjeet tulee toimittaa 30.9.2020 klo 15 mennessä osoitteella:
Jyväskylän kaupunki / Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32)

Korona-ajan takia on asukastilaisuuden järjestämisestä päätetty luopua. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä kommentoidaksesi ja kysyäksesi ohjelman sisällöstä erityisinä puhelinaikoina, jotka ovat seuraavat:

 • keskiviikko 2.9.2020 klo 14-17
 • maanantai 14.9.2020 klo 12-15
 • torstai 24.9.2020 klo 14-17

Jos siis joku asia askarruttaa, soita numeroon 014 266 5060. Puhelimeen on vastaamassa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Kaipaatko vinkkejä retkikohteista?

Jyväskylän kaupunki toteuttaa syyskuussa instagramissa asukkaiden suosimia luontoretkikohteita esittelevän some-kampanjan. Ota insta-tili seurantaan!

Kooste luontoliikuntaa koskevasta asukaskyselystä

Tutustu keväällä toteutetun asukaskyselyn tuloksiin:

Lisätietoja:

Maisema-arkkitehti
Mervi Vallinkoski
puh. 014 266 5060
mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt luontoliikuntaohjelman laadinnan. Sen on tavoite valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Luontoliikuntaohjelman luonnos on nähtävillä syyskuun 2020.

Luontoliikuntaohjelma toteuttaa vahvasti Jyväskylän kaupunkistrategiaa liikuntapääkaupunkina sekä resurssiviisauden edelläkävijänä. Luontoliikuntaohjelma tukee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Luontoliikuntaohjelman tavoite on luoda luontoliikunnan olosuhteiden parantamiseksi kokonaisvaltainen näkemys toimenpidetarpeista mukaan lukien uusien kohteiden toteuttamisesta. Ohjelman on tarkoitus auttaa kohdentamaan kaupungin eri vastuutahojen resursseja niin uudisinvestointien kuin kunnossapidon toimien osalta. Ohjelmatyössä keskeisiä tavoitteita on tarkastella mm. ulkoilureittejä, joihin liikkuminen luonnossa usein pohjautuu. Lisäksi esitetään toimia esim. taukopaikkojen, opastuksen tai tiedottamisen osalta.

Luontoliikunnan termin voi rinnastaa esimerkiksi käsitteisiin ulkoilu tai luonnon virkistyskäyttö. Luontoliikunnan lajikirjo vaihtelee lintujen tarkkailusta geokätköilyyn tai polkujuoksuun. Luontoliikunta yhdistää liikunnan positiiviset vaikutukset luontoympäristön tuottamiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, jotka ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä.  

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelun ja liikkumisen hyvinvointivaikutukset ovat sitä vahvempia, mitä useammin ja enemmän luonnossa viivytään. Siksi luonto myös kaupungissa sekä luonnonmukaiset lähivirkistysalueet ovat tärkeitä, jotta luonnossa oleskelu olisi mahdollista myös kaupunkilaisille sekä erityisesti myös niille asukkaille, joille lähtö kauempana sijaitseville luontoalueille ei ole mahdollista. Arkiliikunnan ja arjen luontokokemusten edistämiseksi tarvitaan helposti saavutettavia luontoliikuntakohteita kaupunkiluonnossa, taajamissa ja kodin lähellä. 

Jyväskylän kiertävä maastopyörä- ja retkeilyreitti

Jyväskylään on kehitteillä kaupungin kiertävä ja kaupunginosat yhdistävä retkeilyreitti, joka on kuljettavissa myös maastopyörällä. Reitin kokonaismitta tulee olemaan noin 58 kilometriä. Tarkempi reittisuunnitelma on tekeillä, ja siitä löytyy tietoa projektin sivuilta Maastopyörä- ja retkeilyreitit

Jo tapahtunutta

Luontoliikuntakysely

Huhtikuussa 2020 toteutettiin asukaskysely luonnossa liikkumisesta. Tutustu kyselyn koosteeseen! 

Metsäkysely

Syksyllä 2019 toteutetusta metsäkyselystä saadaan hyvää tietoa ohjelman laatimisen pohjaksi. Tutustu kyselyn tuloksiin

Pop-up -polut 2019

Kesän 2019 aikana toteutettiin eri puolilla kaupunkia Pop-up Polkuja. Viitoittamalla reittejä jo olemassa olevista polkuverkostoista nostettiin esille eri asuinalueilla kulkevia hyviä lähipolkuja. Polkukokeilu päättyi lokakuussa 2019.

Pop-up Polkujen avulla kerättiin asukkaiden näkemyksiä metsäpolkujen kehittämistarpeista sekä kartoitettiin jyväskyläläistä polkuverkostoa ja sen mahdollisuuksia. Poluista saatua palautetta hyödynnetään tulevan luontoliikuntaohjelman laadinnassa. Kiitos kaikille poluilla käyneille sekä palautteen antajille! 

Lähipolut kuntoon -toimintamalli

Jyväskylän kaupunki lanseerasi vuonna 2017 kokeilun nimeltään Lähipolut kuntoon AVOin kaupunkiympäristö -politiikan laadintaprosessin osana. Toimintatapa nähtiin hyväksi, ja se on yksi mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueen tai kylän lähipolkujen kehittämiseen. Ajatus on, että kaupunki kehittää yhdessä asukkaiden kanssa asuinalueiden metsäpolkuja. Mikäli sinulla on tiedossasi polku, jota olisit halukas kehittämään talkoovoimin, ota yhteyttä liikuntapaikkavastaava Kari Häkkiseen: 014 266 4291 tai kari.hakkinen[at]jyvaskyla.fi.

Kunnostettava polkukohde voi tarvita vain pätkän kunnostusta, mutta kysymykseen tulee myös alue, jonne voi kehittää uutta polkuverkostoa ihmisten liikkumista ohjaamalla. Pienillä kunnostustoimilla voidaan parantaa polkujen kulkukelpoisuutta ja löydettävyyttä esimerkiksi hakkeen levittämisellä, pitkospuupätkillä ja yksinkertaisella opastuksella. Kaupunki tarjoaa kunnostukseen materiaaleja sekä kuljetusapua. Itse toteutus tapahtuu vapaaehtoisten talkoovoimin.

Lähi- ja luonnonpolut ovat syntyneet maastoon ihmisten kulkemisen seurauksena.​​​​

  Luontoliikuntaohjelman luonnos nähtäville

  Luontoliikuntaohjelman luonnos on valmistunut ja se on nähtävillä 28.8.-30.9.2020. Tutustu ohjelman sisältöön (raportin koko 8,6 M)

  Raportista on laadittu myös helppokäyttöinen ja kevyempi versio ilman kuvituskuvia.

  Arvioi luontoliikuntaohjelmaa verkkokyselyssä
  Kysely on avoinna 28.8.-30.9.2020.

  Palautteita voi antaa myös kirjeitse. Kirjeet tulee toimittaa 30.9.2020 klo 15 mennessä osoitteella:
  Jyväskylän kaupunki / Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32)

  Korona-ajan takia on asukastilaisuuden järjestämisestä päätetty luopua. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä kommentoidaksesi ja kysyäksesi ohjelman sisällöstä erityisinä puhelinaikoina, jotka ovat seuraavat:

  • keskiviikko 2.9.2020 klo 14-17
  • maanantai 14.9.2020 klo 12-15
  • torstai 24.9.2020 klo 14-17

  Jos siis joku asia askarruttaa, soita numeroon 014 266 5060. Puhelimeen on vastaamassa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

  Kaipaatko vinkkejä retkikohteista?

  Jyväskylän kaupunki toteuttaa syyskuussa instagramissa asukkaiden suosimia luontoretkikohteita esittelevän some-kampanjan. Ota insta-tili seurantaan!

  Kooste luontoliikuntaa koskevasta asukaskyselystä

  Tutustu keväällä toteutetun asukaskyselyn tuloksiin:

  Lisätietoja:

  Maisema-arkkitehti
  Mervi Vallinkoski
  puh. 014 266 5060
  mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi