Liito-orava LIFE -hankkeen toimenpiteet Jyväskylässä

Kevään 2019 inventoinnit

Liito-orava LIFE -hankkeeseen valitut 10 selvitysaluetta on selvitetty tänä keväänä 13.3 - 26.4 välisenä aikana. Selvitysalueet kattavat yhteensä noin 98 hehtaaria. Kaikki inventointialueet ovat asuinaluekokonaisuuksia, joissa liito-oravan elinympäristöt on turvattu viheralueille osoitetuilla suojelumerkinnöillä- ja määräyksillä. Selvityksillä arvioidaan asemakaavojen toimivuutta liito-oravan lisääntymis-ja levähdysalueiden turvaamisessa.

Tulosten perusteella liito-oravan elinvoimaisuus on onnistuttu turvaamaan kaiken kaikkiaan hyvin kohteita koskevilla asemakaavan suojelumääräyksillä, sillä liito-oravia esiintyi yhdeksällä inventointialueella kymmenestä. Kaijanalammen alue, jolta tänä vuonna ei havaintoja tehty, inventoidaan ensi keväänä uudestaan, sillä tänä vuonna tyhjäksi osoittautunut alue saattaa olla ensi vuonna jälleen käytössä. Myös Mannisenmäen ison inventointialueen eteläosat selvitetään ensi keväänä (2020) uudestaan (pohjoisosissa liito-oravia esiintyi).

Selvityskohteet Jyväskylässä:

1. Heinälampi

2. Haukkamäki

3. Pilliniemi

4. Kivelänranta

5. Mannisenmäki

6. Vääräjärvi

7. Kaijanlampi

8. Matinmäki

9. Kangasvuori

10. Keskussairaala

 

Pöntötykset syksyllä 2019

Inventointien lisäksi tänä vuonna hankkeen puitteissa toteutetaan myös liito-oravakannan vahvistamiseen pyrkivät, pesäpaikkatarjontaa lisäävät pöntötykset, jotka aloitetaan syksyllä 2019. Pöntötyskohteita Jyväskylässä on yhteensä 7.  Liito-orava pesii linnunpönttöjen lisäksi tikan (yleensä haapaan) tekemissä koloissa ja oravien vanhoissa risupesissä.

Pöntötyskohteet Jyväskylässä:

1. Jyskänvuori

2. Ylistönmäki/Ristonmaa

3. Kotalamminmäki

4. Jääskelä

5. Kangasvuori

6. Halssilanmäki

7. Seminaarinmäki