Laajavuoren matkailullinen kehittäminen

Tutustu kehittämissuunnitelmaan.

Alustava ideakuva 1 (Kuva: WSP)

Alustava ideakuva 2 (Kuva: WSP)

Kehittämisvyöhykkeet (Kuva: Jyväskylän kaupunki)

Lisätiedot:

erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand, p. 014 266 2479, sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt Laajavuoren matkailu- ja virkistysalueen kehittämisen yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää Laajavuorta Jyväskylän liikuntapääkaupungin osana yhä vetovoimaisemmaksi vierailukohteeksi niin ulkopuolelta saapuville matkailijoille kuin lähialueiden asukkaille. Työssä päivitetään Laajavuoren alueeseen kohdistuvat toiveet ja suunnitellut toiminnot, tarkastellaan alueen nykyisiä toimintoja ja niiden kehittämistä sekä otetaan näiden kaikkien yhteensovittamisessa huomioon ajantasaiset rajoitteet ja suojeluarvot. Alueelle haetaan myös aktiivisesti uusia matkailua ja virkistystä tukevia palveluita ja toimijoita.

Kehittämissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2018.

Alustava ideakuva 1 (Kuva: WSP)

Alustava ideakuva 2 (Kuva: WSP)

Kehittämisvyöhykkeet (Kuva: Jyväskylän kaupunki)

Katso myös kehittämissuunnitelmaa havainnollistava video.

Laajavuoren matkailullisen kehittämisen yhteydessä toteutettiin Laajavuoren käyttäjille ja matkailijoille suunnattu kysely. Kyselyssä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä ja ideoita Laajavuoren kehittämiseksi. Lue lisää kyselyn tuloksista.

Laajavuoren matkailullinen kehittämishanke jatkuu vuoden 2019 maaliskuuhun asti. Alueen suunnittelussa ovat mukana Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala, Business Jyväskylä, Visit Jyväskylä sekä Scandic Laajavuori, Laajis sekä rakennusalan toimija JH-Today. Projekti saa rahoitusta Keski-Suomen Kehittämisrahastolta.

 

Tutustu kehittämissuunnitelmaan.

Alustava ideakuva 1 (Kuva: WSP)

Alustava ideakuva 2 (Kuva: WSP)

Kehittämisvyöhykkeet (Kuva: Jyväskylän kaupunki)

Lisätiedot:

erikoissuunnittelija Sarita Nordstrand, p. 014 266 2479, sarita.nordstrand[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: