Asemanseudun aiemmat suunnitteluvaiheet

Vuosina 2016-2017 alue oli mukana Rantaväylän skenaariotyössä, jossa tarkasteltiin kahta mallia alueen liikenneratkaisujen ja kaupunkitilan kehittämiselle. Skenaariotyön jälkeen suunnittelu jatkui valtatie 4:n osalta Aholaidan ja Lohikosken välillä. Keskusta-asemanseudun osalta ei kuitenkaan löydetty lopullista yhteensovittavaa ratkaisua liikenteen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen. Ratapiha-alue ydinkeskustassa tuo kehittämiseen oman haasteen. Sen osalta on aiemmin selvitetty sekä vaihtoehtoisia sijainteja että ratapihan kaventamista, joihin ei ole kumpaankaan löytynyt kustannuksiltaan toteutettavissa olevaa ratkaisua, joka ei heikentäisi ratakuljetusten toimintaedellytyksiä. 

Voit tutustua aiempiin selvityksiin alta:
-    Rantaväylän skenaariotarkastelun raportti (pdf)
-    Ratapihaselvitys toiminnoista ja ratapihan kaventamismahdollisuuksista (pdf)
-    Ratapihaselvityksen päivitys ratapihan toimintojen siirtomahdollisuuksista (pdf)