Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kehä Vihreän logo
Pääsisältö

Vuonna 2017 hyväksytyssä Kehä Vihreän toimenpideohjelmassa tunnistettiin osa-alueita, joissa on tavoitteena suhteellisen kapeiden viheryhteyksien kehittäminen. Yksi tällainen viheryhteys on Tuomiojärven ja Tourujoen välillä. Viheryhteyden kehittämisen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelman luonnos. Sen on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto VSU Oy.

Kehä Vihreän viheryhteyksissä tärkeä tavoite on viheryhteyden jatkuvuuden ja vehreyden vahvistaminen. Nyt suunnitteilla olevalla osa-alueella viheryhteys puristuu erityisesti Taulumäentien alittaessan hyvin kapeaksi. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osia Tuomiojärven ranta-aluesita sekä Koskenharjunpuiston ja Koskenharjun kentän varrella olevilta alueilta. Kohdealuetta on tarkoitus kehittää uusilla toiminnoilla, istutuksilla ja taiteella sekä valaistuksella. Lisäksi reitistöjen linjauksia tarkennetaan.

Tuomiojärven puoleisella osa-alueella rantareitin varrelle muodostetaan oleskeluvyöhyke sekä alueen kasvillisuutta kehitetään lähiruokateemalla. Rantareitin viereiselle niittyalueelle rajataan erillinen villiyrttialue eli hortapuisto. Järven rantaan sijoitetaan kalastus/oleskelulaituri sekä rantaan linjataan erillinen kevyt rantapolkuyhteys.

Taulumäentien alikulun ilmettä kohennetaan istutuksin ja alikulkua elävöitetään taiteen ja valaistuksen keinoin.

Koskenharjunpuistoon sijoitetaan kuntoilu- ja oleskelupaikka. Alueelle toteutetaan myös niin sanottu aistikasvialue.

Suunnittelualueen rajaus esitetty alla olevassa kartassa.

Kuva
Kehä Vihreän ideasuunnitelman suunnittelualueen rajaus. Kuva Mervi Vallinkoski

 

Ideasuunnitelman eteneminen

Ideasuunnitelma oli nähtävillä kesäkuun 2020. Suunnitelmaa työstetään ja se valmistuu alkusyksystä 2020. Tämän jälkeen pohditaan, millaisissa vaiheissa toimia lähdetään viemään eteenpäin, toteuttaminen ajoitetaan useammalle vuodelle ja se ohjelmoidaan KymppiV-viherpalveluohjelmassa.

 

Lisätiedot:

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi