Tuomiojärvi-Tourujoki viheryhteyden ideasuunnitelma

Ideasuunnitelma nähtävillä

Tutustu ideasuunnitelmaan tarkemmin ja anna palautetta asukaskyselyn kautta.

Ideasuunnitelman luonnos on nähtävillä ja kysely auki 30.6.2020 saakka. 

Ideasuunnitelmasta voi kysyä ja siitä antaa kommentteja myös erityisinä puhelinpäivystysaikoina, jotka pidetään:

  • tiistaina 9.6. klo 14-17 sekä
  • perjantaina 12.6. klo 9-11

Puhelinnumero 014 266 5060, vastaamassa maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski.

Lisätiedot:

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 014 266 5147, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Vuonna 2017 hyväksytyssä Kehä Vihreän toimenpideohjelmassa tunnistettiin osa-alueita, joissa on tavoitteena suhteellisen kapeiden viheryhteyksien kehittäminen. Yksi tällainen viheryhteys on Tuomiojärven ja Tourujoen välillä. Viheryhteyden kehittämisen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelman luonnos. Sen on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto VSU Oy.

Kehä Vihreän viheryhteyksissä tärkeä tavoite on viheryhteyden jatkuvuuden ja vehreyden vahvistaminen. Nyt suunnitteilla olevalla osa-alueella viheryhteys puristuu erityisesti Taulumäentien alittaessan hyvin kapeaksi. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osia Tuomiojärven ranta-aluesita sekä Koskenharjunpuiston ja Koskenharjun kentän varrella olevilta alueilta. Kohdealuetta on tarkoitus kehittää uusilla toiminnoilla, istutuksilla ja taiteella sekä valaistuksella. Lisäksi reitistöjen linjauksia tarkennetaan.

Tuomiojärven puoleisella osa-alueella rantareitin varrelle muodostetaan oleskeluvyöhyke sekä alueen kasvillisuutta kehitetään lähiruokateemalla. Rantareitin viereiselle niittyalueelle rajataan erillinen villiyrttialue eli hortapuisto. Järven rantaan sijoitetaan kalastus/oleskelulaituri sekä rantaan linjataan erillinen kevyt rantapolkuyhteys.

Taulumäentien alikulun ilmettä kohennetaan istutuksin ja alikulkua elävöitetään taiteen ja valaistuksen keinoin.

Koskenharjunpuistoon sijoitetaan kuntoilu- ja oleskelupaikka. Alueelle toteutetaan myös niin sanottu aistikasvialue.

Suunnittelualueen rajaus esitetty alla olevassa kartassa.

Kehä Vihreän ideasuunnitelman suunnittelualueen rajaus

 

Lisätiedot:

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 014 266 5147, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat: