Hyppää pääsisältöön
Kuva
puu, nainen, järvi, suplauta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän keskustaa ympäröi kolme Tourujoen vesistöalueeseen kuuluvaa järveä: Jyväsjärvi, Palokkajärvi sekä Tuomiojärvi. Nämä kolme järveä muodostavat Jyväskylän Kehä Siniset. Kehä Siniset on esitetty kaupungin yleiskaavassa alueina, joita kehitetään virkistyspainotteisesti, eikä rantavyöhykkeelle kaavoiteta enää uusia omarantaisia tontteja. Erityisesti tavoitteena on järviä ympäröivien ulkoilureittien yhtenäisyyden, jatkuvuuden ja viihtyisyyden kehittäminen. Kehittämistyötä tehdään kaupungin luontoliikuntaohjelman pohjalta.

Kuva
Kehä vihreä ja Kehä siniset reittikartalla. Kuva Mervi Vallinkoski

Jyväsjärven Kehä Sininen

Suosittu Jyväsjärveä kiertävä Rantaraitti kehittyy palveluiltaan jatkuvasti. Sen varrelle on rakentunut ja rakentuu edelleen ulkokuntoilupisteitä, jotka yhdessä muodostavat Suomen suurimman ulkokuntosalikokonaisuuden.

Tuomiojärven Kehä Sininen

Pitkäjänteisen kehittämistyön pääpainona on yhtenäisen virkistysreitin kehittäminen. Tuomiojärven Kehä Sinisen osalta keskeisiä kehitettäviä alueita ovat:

  • Haukanniemen kevyen liikenteen reitti, esteetön luontopolku sekä pohjoispään uusi kevyen liikenteen silta
  • Haukkalan rantaraitti
  • Savulahden rantaraitti
  • Vasaraisensuon kiertävä rantaraitti sekä suon ylittävä polkuyhteys pitkospuineen
  • Mannisenmäen rantaraitin valaistus
  • Mankola-Saarijärventie rantaraitti
  • Viitaniemen ohittava rantareitti

Lisäksi Tuomiojärven Kehä Sinisen varrelle on esitetty viisi kalas- ja oleskelulaituria, joista kaksi ovat esteettömiä. Laitureiden tarkempi suunnittelu on jo käynnissä.

Haukanniemen esteetön luontopolku

Haukanniemen esteettömän luontopolun rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021. Kokonaisuudessaan se valmistuu vuonna 2022. Luontopolku sijoittuu Haukanniemen pohjoisosaan ja varsinainen luontopolkuosuus on noin 500 metriä pitkä. Lisäksi Haukanniemen pohjoiskärkeen rakennetaan laavu.

Palokkajärven Kehä Sininen

Palokkajärven ympäri kiertävä reitti on jo olemassa.  Reitti kulkee pääosin kevyenliikenteenväyliä pitkin, mutta Palokan Ritoniemessä reitti kulkee katuverkkoa pitkin, koska ranta-alueilla on paljon yksityistä maanomistusta ja rantaan ulottuvia tontteja. Pyöreät, sinisävyiset reittiopasteet asennetttiin reitille kesällä 2021. Alueen historiasta, maisemasta ja luonnosta kertovia alueopasteita asennetaan reitin varrelle kesällä 2022. 

Lähivirkistysalueiden kunnostushanke

Kehä Sinisten kehittäminen on saanut valtionavustusta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Avustus on tarkoitettu lähivirkistysalueiden kunnostukseen. Avustuksen turvin vuonna 2021-22 rakennetaan Haukanniemen esteetön luontopolku sekä toteutetaan Palokkajärven opastus.

Lisätiedot

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 0400 380 211, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi
viherrakennuttaja Timo Mattila, p. 050 599 1285, timo.mattila[at]jyvaskyla.fi