Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katunäkymä ja muraali Cygnaeuksenkadulla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

 

Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa kokeillaan ja kehitetään työkaluja ilmastovaikutusten arvioinnin tueksi. Tavoitteena on, että kaupungin suunnittelussa, sen eri suunnittelutasoissa ja niitä ohjaavissa toteuttamisohjelmissa otetaan kattavasti huomioon ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät näkökulmat.

Kaavoitusprosessi 2.0 -ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä
 

Miten kestäviä ratkaisuja voidaan edistää kaupunkisuunnittelun keinoin muuttuvassa maailmassa? Ja millaista tietoa tarvitsemme tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi?

Ilmastoviisasta kaavoitusta edistetään Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelussa vuosina 2023–2024 ”Kaavoitusprosessi 2.0 -ennakointi, data ja seuranta ilmastoviisaan kaupunkisuunnittelun kulmakivinä - tiedoista työkaluiksi ja prosesseiksi” -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on valjastaa olemassa oleva tieto ja digitaalisten työkalujen uudet soveltamismahdollisuudet kestävän kaupunkisuunnittelun prosessiin.

Hankkeen keskiössä on tutkimuksellinen ote rakentamisen alueellisiin ilmastovaikutuksiin ja niiden prosessimaiseen huomioimiseen jokapäiväisessä työssä. Hanke on saanut tukea ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Hankkeen eteneminen
 

Hanke käynnistyy kesällä 2023. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

  • ilmastovaikutusten arvioimisen kehittäminen eri kaavatasoilla
  • pilottikohteiden tutkiminen
  • jatkuvan oppimisen käytänteiden tukeminen
  • yhteistyömallien syventäminen
  • johtamisjärjestelmän kehittäminen
  • prosessioppaan luominen

Hankkeen etenemistä voit seurata tällä verkkosivulla. Päivitämme verkkosivulle hankkeen aikana valmistuvaa materiaalia.

 

Kuva
Ympäristöministeriön logo. Kuva Ympäristöministeriö
Kuva
Euroopan unionin logo. Kuva EU (Euroopan unioni)

 

 

 

Uutiskirje

Hankkeen etenemisestä saat ajantasaista tietoa uutiskirjeen avulla.

Tilaa hankkeen uutiskirje

Uutiskirjeen tilauksen voit peruuttaa kirjeessä olevasta linkistä tai olemalla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

 

Lisätietoja:

Ella Tammisto
hankekoordinaattori
p. 040 777 5646
ella.tammisto[at]jyvaskyla.fi