Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tanhukaaren värikkäät kytköstalot. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Jyväskylän uuden asumisvision laadinta on käynnistynyt keväällä 2023. Asumisvisiolla luodaan tulevaisuudenkuva ja tahtotila asumiseen ja sen kehittämiseen Jyväskylässä kooten tavoitteita, toiveita ja toimenpide-ehdotuksia sekä suuntaviivoja seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Visiotyön kautta halutaan vahvistaa Jyväskylää kasvavana ja saavutettavana maakunnan keskuskaupunkina, jossa nautitaan parhaasta elinympäristöstä.

Asumisvisio 2035 on tarkoitus valmistua päätöksentekoon vuoden 2024 alkupuolella. Valmistuttuaan Asumisvisio 2035 ohjaa muun muassa kaupungin maankäytön suunnittelua, toteutusta ja siihen liittyvää yhteistyötä esimerkiksi KymppiR-maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelman sekä kaavoitusohjelman kautta. 


Osallistu Asumisvisio 2035 laadintaan

Asumisvisio2035 – kysely asumisesta Jyväskylässä 14.08.-3.9.2023 - vastausaika päättynyt!

Kyselyllä asumisesta Jyväskylässä kerätään tietoa muun muassa siitä, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan asua, millaista asumista tarvitaan lisää ja millainen vastaaja itse asujana on. Vastausaika on päättynyt, kooste vastauksista tullaan julkaisemaan tällä sivulla syksyn aikana. Vastaajien kesken arvottavista palkinnoista ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. 
 

Luento- ja työpajasarja asumisesta syyskuussa 2023

Syyskuussa toteutetaan kaupunginkirjastolla kaikille asukkaille suunnattu luento- ja työpajasarjan asumiseen ja asumisvisioon liittyen kolmesta teemasta, jota kutakin on alustamassa alansa kotimaiset eturivin asiantuntijat. Luento-osuuksien jälkeisissä työpajaosuuksissa teema kytketään Jyväskylään ja tulevaan asumisvisioon. Osallistua voi yhteen kertaan tai tulla paikalle vaikka kaikkina kolmena luentotiistain kuuntelemaan ja keskustelemaan asumisesta, osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Yhteisön voimin kohti kestävää tulevaisuutta – 2020-luvun asumisen trendit ja muutosvoimat

  • Tiistai 5.9.2023, klo 17.30 – 19.30, luento ja työpaja, kaupungin kirjasto
  • Puhuja: Kimmo Rönkä, Tulevaisuuden asumisen asiantuntija, Rönkä Consulting Oy.
  • Asumisen muutosvoimien taustalla näkyvät 2020-luvulla voimistuvat kriisit kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Miten pääsemme ylikulutuksesta planetaariseen tasapainoon? Asumisessa muutosajureina toimivat muun muassa yhteisöllisyyden kasvu sekä kierto- ja jakamistalouden vaikutukset kaupunkiympäristön suunnitteluun. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan miten kestävä tulevaisuus tulisi huomioida Jyväskylän uudessa asumisvisiossa.

Asuinympäristö ja hyvinvointi  - ikääntyvien asumisratkaisut tulevaisuudessa

  • Tiistai 19.9.2023, klo 17.30 – 19.30, luento ja työpaja, kaupungin kirjasto
  • Puhuja: Outi Jolanki, tutkimuspäällikkö, Tampereen yliopisto.
  • Väestö ikääntyy vauhdilla koko Suomessa ja ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Miten erilaiset asumisen mallit ja palvelut tukevat ikääntymistä ja kotona asumista sekä vaikuttavat yksilön hyvinvointiin? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan miten väestön ikääntyminen tulisi huomioida Jyväskylän uudessa asumisvisiossa.

Asuntosuunnittelun laatu

  • tiistai 26.9.2023, klo 17.30 – 19.30, luento ja työpaja, kaupungin kirjasto
  • Puhuja: Anne Tervo, vanhempi yliopistonlehtori, Arkkitehtuurin laitos/Aalto Yliopisto
  • Asuntorakentamisen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti ja keskustelua käydään muun muassa asuntorakentamisen määristä ja pienten asuntojen tarpeesta, samalla asumisen laadun jäädessä vähemmälle huomiolle. Mikä tekee asunnosta erityisen ja rakastettavan, käytettävän ja kestävän? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan miten koti, asumisen kulttuuri ja asumisen laatu tulisi huomioida Jyväskylän uudessa asumisvisiossa.

Keväällä 2023 toteutetut kyselyt ja selvitykset

Pientalorakentajakysely 17.3.-2.4.2023

Osana Asumisvisio2035 laadintaa toteutettiin 17.3.-2.4.2023 pientalorakentajille suunnattu kysely. Kyselyllä kerättiin tietoa rakentamista suunnittelevilta, jotta voisimme tarjota kiinnostavia pientaloasumisen- ja rakentamisen mahdollisuuksia Jyväskylässä myös jatkossa. 

Selvitys Jyväskylän asuntomarkkinatilanteesta

Keväällä 2023 laadittiin Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n toimesta selvitys Jyväskylän asuntomarkkinatilanteesta.  Selvitys on laadittu visiotyön tueksi ja tausta-aineistoksi ja siinä on kartoitettu asuntomarkkinoiden tilannetta Jyväskylässä. Selvitys muodostuu haastatteluaineistosta sekä tilastovertailusta.
Haastateltavien näkemykset on koottu paikallisilta toimijoilta sekä kansallisen tason toimijoita. Haastatteluissa selvitettäviä teemoja ovat olleet asuntomarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus sekä Jyväskylän pito- ja vetovoimatekijät. Selvityksessä tuotettiin lisäksi tilastoanalyysi Jyväskylän kaupungin väestönkehitykseen, muuttoliikkeeseen ja asuntotuotantoon/asumiseen. 

Lisätietoja

Asumisen asiantuntija Piia Sipinen
piia.sipinen(at)jyvaskyla.fi
p. 040 588 5638 


Seuraa asumisvision laadintaa

Asiasanat:  
asuminen
kaupunkisuunnittelu