Osallistu liikennesuunnitteluun

Uusien alueiden katusuunnitelmien laadinta tehdään asemakaavoituksen yhteydessä ja prosessia viedään eteenpäin vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Kun katu päätetään peruskorjata, katusuunnitelmaluonnoksia esitellään asukkaille yleensä erikseen järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Suunnitelmaa pidetään ennen sen vahvistamista julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan Palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17). Nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksilla sanomalehti Keskisuomalaisessa, kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä. Lisäksi suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Osallisilla on oikeus tehdä suunnitelmasta muistutuksia. Muistutukset tulee toimittaa kaupunkirakennelautakunnalle ennen suunnitelman nähtävilläoloajan päättymistä. Nähtävilläolon päätyttyä katusuunnitelman hyväksyminen etenee kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi.