Hyppää pääsisältöön
Kuva
Puisia palikoita. Kuva Ilona Leikas
Pääsisältö

Uusien alueiden katusuunnitelmien laadinta tehdään asemakaavoituksen yhteydessä ja prosessia viedään eteenpäin vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Asemakaavoitusprosessin aikana määritellään katualueiden sijainti ja linjaukset. Näihin asukas voi vaikuttaa asemakaavoitusprosessin aikana  vuorovaikutuksessa kaavoittajan kanssa. Asemaakan hyväksymisen jälkeen kadusta tehdään tarkempi katusuunnitelma, jonka mukaan katu toteutetaan. Katusuunnitelmassa määritellään kadun tekniset ominaisuudet, kuten muun muassa kadun leveys, kaistajärjestelyt ja kevyen liikenteen järjestelyt sekä suojateiden, bussipysäkkien ja valaisinpylväiden sijainnit. 

Kun katu päätetään peruskorjata, uusi katusuunnitelma tehdään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että katusuunnitelmassa kehitetään vanhaa saneerattavaa katuosaa ja uudelleentarkastellaan liikennejärjestelyjä. Katusaneerausten välissä on aina useita vuosia ja kaupunki sekä liikkumistottumukset ja kadun käyttäjien tarpeet ovat voineet muuttua vuosien saatossa.

Osallistuminen

Katusuunnittelun käynnistyttyä siitä ilmoitetaan osallisille kirjeitse suunnitelman tullessa julkisesti nähtäville. Suunnitelmasta voidaan pitää myös yleisötilaisuus. Usein pienten katujen katusuunnittelussa osallisia on vähemmän ja suunnittelija voi olla vuorovaikutuksessa osallisiin henkilökohtaisemmin, jolloin yleisötilaisuutta ei ole välttämättä tarpeen järjestää. Suuremmissa katusuunnittelukohteissa yleisötilaisuus on helpoin tapa osallisten ja muiden kadun käyttäjien tavoittamiseksi. Materiaaleja voidaan jakaa myös digitaalisesti ja pyytää kommentteja joissain tapauksissa kyselyn avulla. Katusuunnittelu on kuitenkin teknistä ja suunnittelua rajoittavat monet tekijät, kuten esimerkiksi maanomistusasiat. Yleisötilaisuus on helppo tapa keskustella suunnitelmasta ja suunnitelmaratkaisuista.

Keskeisistä katusuunnitelmista saatetaan toteuttaa myös esittelyvideo. Videoiden toteuttaminen riippuu sen hetkisistä resursseista sekä suunnitteilla olevan kadun sijainnista ja liikennemääristä. Videoesittelyn yhteydessä on usein mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa. Kaupunkiympäristön kehittymiseen liittyvistä asioista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla uutisina, sekä Jyväskylän kaupunkiympäristön Facebookissa ja Twitterissä. Videot julkaistaan kaupunkiympäristön Youtube kanavalla.

Suunnitelmaa pidetään ennen sen vahvistamista julkisesti nähtävillä 14 päivän ajan Kaupunkirakenteen neuvonnassa (Hannikaisenkatu 17). Suunnitelmamateriaalit ovat luettavissa myös kaupungin nähtävillä olevien katusuunnitelmien verkkosivuilla. Nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksilla sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi suunnitelman nähtävilläolosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse.

Katusuunnitelmasta voi jättää virallisen muistutuksen suunnitelman nähtävilläoloaikana. Muistutuksesta tekee virallisen se, että muistutus kirjataan kaupungin kirjaamossa ja suunnittelija kirjoittaa muistutuksen jättäjälle vastineen. Kaupunkirakennelautakunta päättää lopulta katusuunnitelman hyväksymisestä tai palauttamisesta takaisin valmisteluun. Suunnitelmasta jätetyt muistutukset vastineineen ovat aina kaupunkirakennelautakuntaan menevän materiaalin mukana.

Lasten ja nuorten kuuleminen

Myös lapsia ja nuoria kuunnellaan suunnittelussa. Lasten ja nuorten kuulemiseksi valitaan erityisesti heitä erityisesti koskevia kohteita. Usein kohteet ovat joko koulujen lähellä sijaitsevia katusuunnittelukohteita tai puistoja. Myös kaavoitusvaiheessa kuullaan lapsia kohteissa, joiden suunnitteluun osallistumisen katsotaan olevan lapsille mieluisaa ja joka alueena on keskeinen, esimerkiksi sijaitsee koulun vieressä.

Koulut ovat keskeisessä roolissa lasten kuulemisessa, sillä lapset osallistuvat suunnitteluun usein kouluaikana opetuksen yhteydessä. Tiivistä yhteistyötä tehdään sivistyspalveluiden osallisuudesta vastaavien kanssa. Suunnittelumateriaalit pyritään toteuttamaan mahdollisimman luettaviksi, jotta myös lapset voivat tutkia suunnitelmaa ja antaa palautetta. Keskeisiä suunnitelmia esitellään videoin, jolloin suunnitelmaan tutustuminen on helpompaa.

Vastaa ja vaikuta

Koko kaupungin käynnissä olevat hankkeet ja ajankohtaiset vaikutusmahdollisuudet ovat listattuna osallisuuden verkkosivuilla.