Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Vesmannintie sijaitsee Vaajakosken keskustassa Urheilutien ja Vaajakoskentien välissä. Katu on asemakaavan mukainen noin 100 metriä pitkä yksisuuntainen katuyhteys, jonka toisen ajoradan varressa sijaitsi nyttemmin purettu S-Market kauppaliike. Kauppaliikkeen paikalle valmistuu syksyllä 2018 uusi terveyskeskus. Urheilutie sivuaa terveyskeskuksen päätyä Vaajakosken monitoimitalon kohdalla.

Katusuunnitelmat

Vesmannintiellä muutosesitys koskee kadun pintaosan jäsentelyä terveyskeskuksen puoleisen ajoradan kohdalla ja Urheilutiellä kadun pintajärjestelyjä terveyskeskuksen päädyn ja monitoimitalon sisäänkäyntiaukion kohdalla.

Vesmannintien ajorata on leveydeltään kuusi metriä, ajorata päällystetään asfaltilla ja varustetaan alkuosaltaan 12 cm korkealla reunakivilinjalla hulevesien ohjaamisen varmistamiseksi. Kadun varteen rakennetaan ajoradan ja terveyskeskuksen väliin polkupyörille telinepaikka, asiakkaiden saattoliikenteelle saattoliikennetasku sekä kuusi kpl inva-pysäköintipaikkoja. Pysäköintitaskun kohdalla reunakivi madalletaan kuuden cm korkuiseksi, inva-pysäköintitaskun kohdalla sekä suojateiden kohdilla reunakivi asennetaan 0-tasoon. Kadun reunan jalkakäytäväosuus pinnoitetaan betonisidekivillä, ladonta on yhtäläinen terveyskeskuksen pihakiveyksen kanssa.

Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 1,4 – 2,4 % välillä. Kadun pintakuivatus toteutetaan johtamalla pintaosan hulevedet olemassa olevaan hulevesiverkostoon.

Urheilutien ajorata on leveydeltään kahdeksan metriä, ajorata päällystetään uudestaan asfaltilla ja varustetaan 12 cm korkealla reunakivellä lukuun ottamatta suojatieylityskohtia. Urheilutien ja Vesmannintien risteysalue rakennetaan korotettuna liittymäalueena, jolloin liittymäalue voidaan yhdistää visuaalisesti ja toiminnallisesti monitoimitalon edustan aukioon. Risteysalueen ja aukion yhdistävää kokonaisuutta on suunniteltu yhdessä Jyväskylän Tilapalvelun kanssa, ratkaisu perustuu aiemmin laadittuun alueen yleissuunnitelmaan. Korotettu risteysalue hillitsee autoliikenteen nopeustasoja, korotusosuus on kuitenkin loiva, jolloin sillä ei ole vaikutusta joukkoliikenteen liikennöintiin. Urheilutien kevyen liikenteen väylät säilyvät nykyisellään.

Kadun pituuskaltevuus vaihtelee muutoskohdan jaksolla 1,6 – 5,5 % välillä, kadun tasausta korotetaan lievästi terveyskeskuksen päädyn kohdalla johtuen terveyskeskusrakennuksen lattia- ja pihatasojen vaikutuksesta katualueeseen. Katujen pintakuivatus toteutetaan johtamalla hulevedet olemassa oleviin hulevesiviemäreihin.

Molemmilla kaduilla on voimassa 40 km/h nopeusrajoitus.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan ja katujen varteen esitetään istutettavaksi yksittäisiä lehtipuita täydennysistutuksina.

Katujen valaistus uusitaan niiltä osin kuin katumuutostyöt koskevat vanhaa katualuetta, osa alueen valaistuksesta on uusittu aiemmin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen kunnallistekniikan toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2018, kun terveyskeskus valmistuu.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 19.6. – 2.7.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Ajantasa-asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Urheilutie (pdf)

Pituusleikkaus Vesmannintie (pdf)