Vesangantien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma välillä Raviraitti - Könkkölä

Suunnittelukohde sijaitsee Kypärämäen kaupunginosassa noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta länteen. Yhdistetty polkupyörätie ja jalkakäytävä sijoittuu Vesangantien varteen välillä Raviraitti Könkkölä. 

Katusuunnitelman sisältö

Asemakaavan mukainen katualue mahdollistaa viherkaistalla erotetun kevyen liikenteen väylän rakentamisen. Vesangantien katualue ulottuu Könkkölän kohdalle, josta alkaa yleisen tien tiealue. Tiealueelle tapahtuvasta suunnittelusta on tehty sopimus Keski-Suomen Ely-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin kesken. Väylän rakentamisesta tiealueelle tehdään erillinen sopimus.

Yhdistetyn polkupyörätien ja jalkakäytävän ajoradan päällystetty leveys on 3,50 metriä. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Raviraitilta Ruokkeen suuntaan lähtevää nykyistä ulkoilureittiä linjataan kauemmaksi rakennettavasta kevyen liikenteen väylästä.

Kevyen liikenteen väylän vierialueet nurmetetaan ja väylä valaistaan. Samassa yhteydessä uusitaan Vesangantien valaistusta.

Väylän rakentamisen suunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on noin 300 000 euroa. Hankkeen toteutus on aikataulutettu heinä-elokuulle 2019.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16.–29.4.2019.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: