Väinölänrannan asemakaava-alueen katujen Niitynrannantie, Väinölänrannantie ja Väinölänrannantien jkpp-tie sekä Väinölänvuorentie (85 m) katusuunnitelmat

Väinölänrannan asemakaava-alue sijaitsee Väinölässa noin kuuden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Äijäläntiehen ja Väinölänvuorentiehen, lännessä telakka-alueeseen, etelässä ja idässä Päijänteeseen. Alueelle on kaavoitettu kerrostalo- ja rivitalotontteja. Asemakaava on saanut lainvoiman 18.7.2017.

Niitynrannantien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10-16 metriä, Väinölänvuorentien katualueen leveys on 19,50 metriä ja Väinölänrannantien 10 metriä. Väinölänrannantien jatkeena olevan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän katualueen leveys on 8 metriä.

Niitynrannantien päällystetty ajoradan leveys on seitsemän metriä Äijäläntien ja Väinölänvuorentien välisellä osuudella. Niitynrannantien loppuosuuden, Väinölänvuorentien ja Väinölänrannantien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä. Erillisten kevyen liikenteen väylien leveys on kolme metriä.

Katusuunnitelmassa on esitetty pysäköintialue Niitynrannantielle (4 autopaikkaa) ja Väinölänrannantielle (5 autopaikkaa). Pysäköintipaikoille asetetaan aikarajoitus.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojilla, hulevedet johdetaan Päijänteeseen rakennettavan hulevesien viivytysojan kautta. Hulevesiojan alaosaan rakennetaan biosuodatin estämään hienoaineksen kulkeutuminen vesistöön.

Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Hulevesien viivytysojan reunoille istutetaan puita ja pensaita. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2018 on varattu 400 000 euron määräraha Väinölänrannan katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen ja mahdollisten kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8.–22.12.2017.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Niitynrannantie pituusleikkaus (pdf)

Väinölänrannantie pituusleikkaus (pdf)

Väinölänvuorentie pituusleikkaus (pdf)