Vaajakosken Kotimäen alueen katujen Näreperä ja Haaparinteentie välillä Näreperä Haapalammentie katusuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitse Vaajakosken kaupunginosassa noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä Sulunperäntiehen, idässä Haapalammentiehen ja etelässä Urheilutiehen. Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu 3.1.1986.

Katujen kerrosrakenteita uusitaan ja kadut päällystetään. Kuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemäri. Katujen ajoradan pinta kallistetaan ylärinteen puolelle, johon asennetaan betoninen reunatuki. Järjestelyllä estetään yläpuolisten sade- ja sulamisvesien johtuminen alapuolisille tonteille. Reunatuki on 6 cm korkea ja muodoltaan kauttaaltaan yliajettava.

Näreperän asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10-25 metriä ja Haaparinteentien katualueen leveys 8-14 metriä. Katujen välisen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien katualueen leveys on 3,5-4 metriä. Katujen ajoradan päällystetty leveys on 4,0 metriä ja kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on 2,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan nykyisen hulevesiviemärin kautta maastoon Sulunperäntien varteen. Katujen nykyistä valaistusta ei uusita. Katujen vierialueet nurmetetaan. Haaparinteentie kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja Näreperä taajamarajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan vuoden 2017-2018 investointiohjelmassa on varattu 120 000 euroa Näreperän ja Haaparinteentien saneeraamiseen. Hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa on lokakuussa 2017, hankkeen viimeistelytyöt tehdään kesällä 2018.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–27.6.2017.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Haaparinteentie yläosa pituusleikkaus (pdf)

Näreperä-Haaparinteentie pituusleikkaus (pdf)