Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Kotimäen alueella, Jyväskylän 46. kaupunginosassa, Vaajakoskella, noin kuusi kilometriä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Haaparinteentiehen ja idässä Haapalammentiehen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 3.1.1986. 

Katusuunnitelma

Nykyään kapean ja sorapäällysteisen Ristikorpi-kadun rakennekerrokset, salaojitus ja valaistus uusitaan. Ristikorpi-katu rakennetaan läpi Haaparinteentielle. Haaparinteentien risteykseen merkitään ajokielto, mutta huoltoajo sallitaan jäteauton liikkumisen helpottamiseksi. Kadulla on voimassa 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10 metriä. Suunniteltu ajoradan päällysteen leveys on 4,0 metriä ja ajokiellon osuuden 3,0 metriä. Ajoradan pinta kallistetaan ylärinteen puolelle, johon asennetaan betoninen yliajettava reunatuki. Järjestelyllä estetään sade- ja sulamisvesien valuminen alapuolisille tonteille. Kadun tasaus on suunniteltu paikoin hieman nykyistä alemmas, jotta ajoneuvoliittymien kaltevuus ei jyrkkene. 

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Katuhankkeen yhteydessä Alva Yhtiöt Oy rakentaa uutta hulevesiviemäriä sekä kiinteistökohtaiset hulevesiliittymät kaikille kiinteistöille.

Kustannukset ja aikataulu

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2022 aikana. Kadulle on varattu 85 000 euroa vuoden 2022 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18.–31.1.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus (pdf)

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma