Vaajakosken alueen katujen Niitynpääntie ja Telekuja katusuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa Jyväskylän keskustasta itään. Niitynpääntie ja Telekuja sijaitsevat Vaajakoskentien ja moottoritien välissä Vaajakummun koulun länsipuolella.

Katujen kerrosrakenteita uusitaan ja kadut päällystetään. Katujen poikkileikkaus on reunatuellinen lukuun ottamatta Niitynpääntieltä pumppaamolle johtavaa osuutta. Katusaneerauksen yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa vesihuoltolinjoja Niitynpääntiellä.

Niitynpääntien katualueen leveys on 10,0-20,0 metriä, Telekujan 10,0-13,8 metriä. Pumppaamolle johtavan nimeämättömän väylän katualueen leveys on 6,2 metriä. Niitynpääntien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä, Telekujan leveys on 4,0 metriä ja pumppaamolle johtavan väylän leveys on 3,0 metriä. Niitynpääntien ja Telekujan katupoikkileikkaus on reunatuellinen, reunatuki on 6 cm korkea ja muodoltaan kauttaaltaan yliajettava.

Niitynpääntien varressa olevalle asemakaavan mukaiselle LP-alueelle esitetään pysäköintialue 14 autolle. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan puolet pysäköintialueesta. Niitynpääntien moottoritien puoleiseen päähän merkitään pysäköintipaikat kolmelle autolle. Pysäköintipaikoille asetetaan kiekollinen aikarajoitus (4 h 8-18). Niitynpääntielle välille Suntionperä – kääntöpaikka asetetaan aluepysäköintikielto.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta maastoon. Niitynpääntien valaisimet uusitaan. Nykyiset pylväät hyödynnetään, pylväiden sijoitus tarkistetaan. Telekuja ja pumppaamolle johtava väylä valaistaan. Katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan vuoden 2018 investointiohjelmassa on varattu 350 000 euroa Niitynpääntien ja Telekujan saneeraamiseen. Lisäksi tulevat Niitynpääntiellä tehtävien vesihuoltotöiden kustannukset. Saneeraushankkeiden toteutusajankohta on syys-joulukuussa 2018 ja viimeistelytyöt vuonna 2019.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 13.–26.3.2018. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 24.1.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Niitynpääntie asemapiirustus plv 0-280 (pdf)

Niitynpääntie asemapiirustus plv 280-528 (pdf)

Niitynpääntie pituusleikkaus (pdf)

Telekuja pituusleikkaus (pdf)

Pumppaamolle johtavan Pumppaamokujan pituusleikkaus (pdf)