Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa noin 8 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualueen nykyinen asemakaava on hyväksytty 23.10.2018. Huoltopolun ja Urheilutien kulmauksessa olevan alueen kaavoitus on käynnissä.  

Urheilutie toimii Vaajakosken keskustan ja Savonmäen alueen sisäänajoyhteytenä Leppävedentien suunnasta. Nykytilanteessa Urheilutiellä on vain yksi ajokaista Leppävedentien suuntaan, minkä takia liittymän liikenteen välityskyky ruuhka-aikoina on huono ja liittyminen Leppävedentielle on hankalaa.

Suunnitelman mukaisesti Urheilutielle rakennetaan yksi lisäkaista, jolloin molemmille kääntymissuunnille on oma ajokaista. Samassa yhteydessä Urheilutien ja Leppävedentien risteys muutetaan liikennevalo-ohjatuksi yhteistyössä Keski-Suomen Ely-keskuksen kanssa.

Kadun pohjoispuolella olevan kiinteistön rakentamisen yhteydessä katualueella on syksyn ja talven aikana tehty vesihuolto- ja kaukolämpölinjojen siirtoja sekä poistettu katupuita. 

Urheilutien päällysteleveys kääntymiskaistojen kohdalla on 3,5+3,5+3,5 metriä. Kadun pohjoispuolella oleva kevyen liikenteen väylä merkitään jaetuksi väyläksi (pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain). Pyörätien leveys on 2,0 metriä ja jalkakäytävän 1,5 metriä. Urheilutien eteläpuolella olevan jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen katualue ei mahdollista suunnitelman mukaista kaistajärjestelyä, jalkakäytävä sijoittuu osittain katualueen ulkopuolelle. Tarvittava katualue muodostetaan käynnissä olevan kaavoitustyön yhteydessä. Katusuunnitelma hyväksytetään kaupunkirakennelautakunnassa asemakaavan vahvistumisen jälkeen.

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 400 000 euron määräraha Urheilutien katusaneeraukseen liikennevalotöineen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkaudella 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.1.–10.2.2020.

Lisätiedot: rakennuttajaínsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Asiasanat:  
Kaupunginosa: