Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Lahjaharjun alueella Lohikosken kaupunginosassa noin viiden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 18.2.2000.

Katusuunnitelma

Ukonniementie

Ukonniementie välillä Rinnekaari Tyyppäläntie on asuntokatu, jonka varrella on kapea yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Alvan vesihuoltosaneerauksen yhteydessä kadun poikkileikkausta muutetaan siten, että yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää levennetään ja kadun ajorata kavennetaan viiteen metriin.

Ukonniementien väylä on osa Jyväskylän pyöräilyn pääreitistöä ja se on jatkoa Ritopohjantien varteen valmistuneelle ”Pohjoisbaanalle”. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan tyypiltään erotelluksi jalkakäytäväksi ja kaksisuuntaiseksi pyörätieksi. Jalkakäytävän leveys on 1,75 metriä ja kaksisuuntainen pyörätie on 2,25 metriä leveä. Pyörätien ja ajoradan välissä on 0,55 metriä leveä kivetty kaista ja 12 cm korkea reunakivi.

Ajoradan kerrosrakenteet uusitaan vesihuoltosaneerauksen yhteydessä, ajoradan päällystetty leveys on 5,0 metriä. Kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojallisena, osin myös hulevesiviemärein. Hulevesivedet johdetaan rakennettavan hulevesiviemärin kautta nykyiseen verkostoon Katajatien kohdalla. Katutyöt toteutetaan nykyisellä katualueella.

Ukonniementien varteen rakennetaan asemakaavan mukainen pysäköintialue (8 ap).

Alva Yhtiöt Oy saneeraa vesihuoltoverkostoa Ukonniementien osuudella

Rinnekaari

Rinnekaari on Leppätien ja Ukonniementien välillä oleva 1960-luvun alkupuolella rakennettu asuntokatu. Katu on pääosin sorapintainen, paikoitellen on vielä näkyvissä vanhaa soratien sirotepintausta. Rinnekaaren asemakaavan mukainen katualueen leveys on noin yhdeksän metriä.

Katu saneerataan katualueen keskelle kauemmaksi kiinteistöjen rajasta. Kiinteistöjen puolelle rakennetaan kauttaaltaan yliajettava reunakivi (h = 6 cm), viheralueen puolella on sorapiennar ja matala ojapainanne. Kadun kerrosrakenteet uusitaan ja ajorata päällystetään. Ajoradan päällystetty leveys on 4,5 metriä. Kadun varteen on suunniteltu viiden autopaikan pysäköintialue.

Ukonniementien ja Rinnekaaren katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella.

Suunnitteluosuuden katuvalaistus tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan. Katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2021 yhteensä 400 000 euron määräraha Ukonniementien ja Rinnekaaren katusaneeraukseen. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.–18.1.2021.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin kuusi muistutusta. Muistuksissa esitettiin muutoksia mm. pysäköintiin, kevyen liikenteen järjestelyihin ja kuivatusjärjestelyihin. Muistutusten johdosta suunnitelmaan on tehty pieniä muutoksia.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu Ukonniementie asemapiirustus plv 250-580 (pdf)

Ukonniementie asemapiirustus plv 250-580 (pdf)

Ukonniementie pituusleikkaus (pdf)

Rinnekaari pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 569 5114