Tourukatu - Ilmarisenkatu - Yrjönkatu katusuunnitelma

Suunnittelu kohdistuu Tourukadulle ja Yrjönkadulle välillä Ilmarisenkatu-Vapaudenkatu sekä osalle Ilmarisenkatua. Tourukatu ja Yrjönkatu ovat suunnittelualueella päättyviä tonttikatuja, joiden jatkeena ovat kevyen liikenteen yhteydet.

Tämän suunnitelman mukaisilla toimenpiteillä selkeytetään katujen jalankulku- ja pyöräliikennettä sekä parannetaan pintakuivatusta. Yrjönkadulla luovutaan vuoropysäköinnistä ja alueen pysäköintiä ohjataan pysäköintikiekkojen käyttövelvollisuudella ja pysäköinnin voimassaoloajoilla.

Tourukadulla jalkakäytävää kavennetaan 0,5 m ja pyöräliikenteen ohjaamista Kinakujan jälkeen ajoradalle selkeytetään uusimalla reunakivilinjoja. Ilmarisenkadun ja Tourukadun risteysalueen tasausta muokataan ja rakennetaan hulevesikaivoja kuivatuksen parantamiseksi. Tourukadun kääntöpaikkaa laajennetaan ajoneuvojen kääntämisen helpottamiseksi. Pysäköintiä ohjaavia liikennemerkkejä muutetaan. Kadun koillisreunan nurmetetut osuudet päällystetään nurmikivellä. Nykyiset istutukset säilytetään. Reunakivilinjat rakennetaan ja katu asfaltoidaan. Pysäköintikaistat merkitään ajoratamaalauksin.

Jyväskylän Energia Oy saneeraa Tourukadulla vanhaa vesijohtoa ja jätevesiviemärin runkokaivoja tonttiliittymineen. Samassa yhteydessä saneerataan Vapaudenkadun vanha vesijohto Tourukadun ja Yrjönkadun välisellä osuudella. 

Pyöräilynedistämisohjelmassa Yrjönkatu on esitetty muutettavaksi pyöräkaduksi välillä Vapaudenkatu-Sepänkatu. Pyöräkadulla pyöräliikenteellä on ensisijainen asema autoliikenteeseen nähden. Tässä katusuunnitelmassa Yrjönkatu esitetään muutettavaksi pyöräkaduksi välillä Vapaudenkatu-Ilmarisenkatu. Osuuden pituus on noin 120 m. Pyöräkatu merkitään värillisellä asfaltilla sekä liikennemerkein.

Valaistusta ei muuteta.

Suunnitelman mukaan kadunrakentamisen kustannusarvio on noin 250 000 euroa ja vesihuollon saneerauksen noin 120 000 euroa. Hanke on vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14. – 27.1.2020.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta jätettiin muistutus. Muistutus on huomioitu muutetussa katusuunnitelmassa.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaukset (pdf)

Poikkileikkaukset (pdf)


 

Asiasanat: 
Kaupunginosa: