Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalossa noin 15 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Toimelantie, Klubitie ja Seponpussi kuuluvat rivitalojen ja erillispientalojen korttelialueeseen, jossa ympäristö säilytetään. Asemakaava on hyväksytty 15.10.1991. Kadut ovat osa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY), jossa alueen ominaispiirteet on huomioitava siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot eivät heikenny.

Katusuunnitelma

Toimelantie, Klubitie ja Seponpussi ovat sorapäällysteisiä tonttikatuja. Toimelantien katualueen leveys vaihtelee 6,7–16,5 metrin välillä, Klubitien katualueen leveys on 7,5–22,5 metriä ja Seponpussilla katualue on 8 metriä leveä. Katujen ollessa RKY-aluetta, kadut saneerataan sorapintaisiksi, jottei alueen katuympäristö muuttuisi rakennetuksi ja moderniksi ja siten heikentäisi kulttuuriympäristöllisiä arvoja.

Toimelantien ja Klubitien rakennekerroksia uusitaan kevyesti. Seponpussilla kadun rakenteita ei uusita, mutta kadun tasausta parannetaan. Toimelantielle rakennetaan hulevesiviemäri kuivatuksen toimivuuden varmistamiseksi sekä kiinteistöjen hulevesiliittymiä varten. Klubitien kuivatus hoidetaan ojapainanteella. Seponpussin päähän tehdään nupukivikouru, josta vedet ohjataan kiinteistön poikki rakennettavaan hulevesiviemäriin. Toimelantien ja Klubitien kadun leveys on 4,0 metriä ja Seponpussin 3,5 metriä.

Suunnittelualueen katuvalaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia rakenteita katurakenteen vaatimalta leveydeltä.

Pysäköintisuunnitelma

Parviaisentien linja-auton pysäköintipaikan on tarkoitus palvella Säynätsalon kunnantalon turistibussien tarpeita. Kunnantalon piha on melko ahdas ja erityisesti kesäkaudella piha-alueen pysäköintitila ei ole riittävä. Pysäkin rakentaminen Parviaisentien varteen helpottaa turistibussien pysäköintiä sekä parantaa kyydistä poistuvien turvallisuutta, kun bussista poistutaan kevyen liikenteen väylälle.

Linja-auton pysäkin leveys on noin 3 metriä ja pituus 15,5 metriä. Jk+pp-väylän ja pysäkin väliin asennetaan 12 cm korkea reunakivi. Kadun pintavedet ohjataan jiirin avulla uuteen hulevesikaivoon. Kunnantalon ajoliittymää kavennetaan ja liittymä muotoillaan uudelleen reunakivien ja nurmetuksen avulla. Nykyistä katuvalaisinta siirretään lähemmäs liittymää.

Aikataulu

Katusaneeraukset ja linja-autopysäkki on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 27.10-9.11.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus kadut (pdf)

Pituusleikkaus kadut (pdf)

Pysäköintipaikan pysäköintisuunnitelma (pdf)

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702