Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylässä Kortepohjan alueella, noin kolmen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta Laajavuorentien varressa. Laajavuorentie on Kortepohjan alueen pääkokoojakatu, jolla on myös kauttakulkuliikennettä Palokan suuntaan. Kortepohjan keskustan aukion puolelta liitytään Laajavuorentiehen Tilustien liittymän kautta, joka onkin yksi alueen pääreiteistä Laajavuorentielle. Tilustieltä on ajoittain runsaasti liittyvää liikennettä pääkadun suuntaan. Laajavuorentien läpiajoliikenne on myös vilkasta ja koska Tilustie on pituuskaltevuudeltaan jyrkkä liittyvältä osaltaan, vaikeutuu Laajavuorentielle liittyminen huomattavasti.

Katusuunnitelman sisältö

Suunnittelukohde käsittää Laajavuorentien ja Tilustien liittymäalueen. Suunnitelmassa Laajavuorentien linjausta on esitetty muutettavaksi Tilustien liittymän kohdalla noin 260 metrin matkalla siten, että ajorataa kaarretaan noin sijaintinsa verran nykyisen ajoradan länsipuolelle. Liittymän pääsuunta Laajavuorentiellä varustetaan ajoradan keskisaarekkeella ja Palokan suunnasta tulevalle liikenteelle toteutetaan vasemmalle kääntyvien kaista Tilustien suuntaan. Laajavuorentien länsipuolelle toteutetaan nykyistä vastaava jalankulku- ja pyöräväylä.

Linjauksen muutos edellyttää uusien katurakenteiden rakentamista liittymäalueen levennyksen kohdalla. Tilustien katuliittymä muuttuu Laajavuorentien liittymän kyljessä siten, että kadun odotustila pitenee ja loivenee noin 30 metrin matkalla, jolloin sivusuunnasta on helpompaa ja turvallisempaa liittyä pääsuunnan liikennevirtaan. Laajavuorentien puolella sovitetaan linja-autopysäkit uudestaan liittymäalueelle sekä varustetaan ne uusilla katoksilla. Tilustien liittymän puolella sovitetaan nykyiset jalankulku- ja pyöräväylät liittymämuutokseen sekä viereisen palvelutalokorttelin raittijärjestelyihin.

Suunnitelma sisältää myös katuliittymäalueen kuivatusjärjestelyjen muutoksia, joita ovat muun muassa uusien hulevesikaivojen ja niiden purkuviemärien rakentaminen. Nykyiset vesi- ja viemärijohdot sekä kaukolämpö säilyvät ennallaan.

Laajavuorentien nopeusrajoitus säilyy nykyisellään 50 km/h:ssa, Tilustien nopeusrajoitus on 30 km/h.

Katualueen valaistus uusitaan muutosalueen kohdalla. 

Asemakaavan mukainen nykyinen Laajavuorentien katualue on 24 metriä leveä. Liittymäalueen muutos ei mahdu voimassa olevan asemakaavan katualueelle, jonka vuoksi asemakaavaa on muutettava noin 80 metrin matkalta kadun länsipuolella. Katualueen raja siirtyy 0 - 13 metriä puistoalueen puolelle (kaavamerkintä PL = luonnontilassa säilytettävä puistoalue).

Liittymäalueen muutos keskisaarekkeineen sekä kaistajärjestelyineen selkiinnyttää liittymistä Tilustien suunnasta sekä parantaa liikenneturvallisuutta liittymäalueella. Liittymäalueen muutos hillitsee myös osaltaan ajonopeuksia Laajavuorentien suunnassa.

Tilustien liittymä on suunniteltu siten, että liittymään voidaan rakentaa liikennevalo-ohjaus, joka edelleen parantaa liittymän liikenteellistä toimivuutta, jos liikennesuorite kasvaa molempien katujen osalla.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamiseen kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.1.–18.1.2021.

Sijaintikartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Tilustie pituusleikkaus (pdf)

Laajavuorentie pituusleikkaus (pdf)

Laajavuorentie jk+pp pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen
puh. 014 266 7594