Tiilitehtaantie jk+pp, katusuunnitelma

Tiilitehtaantie sijaitsee Mannilassa-Mannisenmäessä. Pohjoispuolelta Saarijärventieltä ja eteläpuolelta Mannisentieltä rakennettujen katujen päättymispisteitten välissä on noin 250 m pitkä rakentamaton osuus. Asemakaavan mukainen katualue mahdollistaa katuosat yhdistävän rakentamisen. Tässä suunnitelmassa on esitetty ainoastaan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen rakentamattomalle osuudelle.

Tiilitehtaantien pohjoispuolen osuudella jk+pp sijaitsee kadun itäreunassa ja eteläpuolen osuudella länsireunassa. Tässä suunnitelmassa väylä sijoitetaan rakentamattoman katualueen itäreunaan ja yhdistetään vasta eteläpäässä länsipuolen väylään. Jatkossa kadun rakentamisen yhteydessä väylät liitetään suojatiejärjestelyin.

Katualue on aiemmin raivattu ja pengerretty jätevesiviemärin rakentamisen yhteydessä. 

Väylän suunniteltu leveys on 3,5 metriä. Päällysteenä käytetään soraa mutta kadunrakentamisen yhteydessä väylä asfaltoidaan. Kuivatusta varten itäreunan sivuojaan sijoitetaan hulevesikaivoja, jotka puretaan länsipuolelle maastoon. 

Väylälle rakennetaan valaistus ja merkitään liikennemerkein.

Rakentamisen kustannusarvio on 70 000 euroa. Väylän rakentaminen on vuoden 2019 investointiohjelmassa. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 28.5.2019 – 10.6.2019.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

Kaupunginosa: