Tallilantie P-paikat ja kääntöpaikka

Lisätiedot

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Yleistä

Tallilantie on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella sijaitseva katu Jyskän Sulunperässä. Katu päättyy kaava-alueen reunalla jatkuen suosittuna ulkoilureittinä ja metsäautotienä. Kadun päätepiste on toiminut lähtöpaikkana etenkin hiihtäjille, jolloin on tullut tarve pysäköintiin. Tässä suunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi kadunvarsipysäköintiä ja kääntöpaikka Tallilantien päähän. Pysäköinnin rakentaminen toteutettaisiin leventämällä katua. Levennettävälle osuudelle voitaisiin pysäköidä 6-7 autoa. 

Katusuunnitelma

Suunnittelualueella kadun leveys on 6,0-7,0 metriä. Katua levennetään kadunvarsipysäköintiä varten 2,0 metriä länsipuolelle ja kadun päätyyn muotoillaan kääntöpaikka.

Pysäköintipaikat merkitään liikennemerkein ja pysäköintiaikaa rajoitetaan. Lisäksi kääntöpaikalla pysäköinti kielletään ja metsäautotie-ulkoilureitille ajo moottorikäyttöisellä ajoneuvolla sallitaan ainoastaan työmaaliikenteelle.

Valaistukseen ei tule muutoksia.

Aikataulu

Kadun levennys pysäköintiä varten ja kääntöpaikka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 kuluessa.

Nähtävillä olo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.– 22.2.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)
 

Lisätiedot

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Asiasanat: 
Kaupunginosa: