Ruusupuiston liikennejärjestelyjen katusuunnitelma

Ruusupuiston suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän keskustan lounaispuolella. Alue rajautuu idässä rautatiealueeseen, etelässä Alvar Aallon katuun, lännessä Seminaarinkatuun ja pohjoisessa Hämeenkatuun. Ruusupuiston alueen asemakaava on hyväksytty 10.6.2013, Hämeenkadun alueen asemakaava on tullut voimaan 20.5.2016.

Jyväskylän keskustan eteläisen sisääntulon liikennejärjestelyjä muutetaan siten, että Hannikaisenkadun, Vapaudenkadun ja Haarakadun suunnat tulevat kulkemaan rakennettavan kiertoliittymän kautta. Liikennöinti Hannikaisenkadulta Hämeenkadulle katkaistaan. Hannikaisenkadun keskustan suuntaan tulevalle liikenteelle on oma kiertoliittymän ohittava kaista. Hannikaisenkatu välillä Hämeenkatu kiertoliittymä toteutetaan 2+2 kaistaisena.

Haarakadun ja Vapaudenkadun liikenne tulee muuttumaan kaksisuuntaiseksi hankkeen yhteydessä. Nykyinen Vapaudenkadun risteyssilta puretaan ja tilalle rakennetaan Haarakadun alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Rakennettava silta on tyypiltään vinojalkainen betoninen kehäsilta.

Haarakadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 15-30 metriä, Vapaudenkadun katualueen leveys on 15-60 metriä ja Hannikaisenkadun 21-42 metriä. Kiertoliittymän kohdalla katualueen leveys on 75 metriä.

Haarakadulla ja Vapaudenkadulla ajokaistojen leveys on neljä metriä. Hannikaisenkadun ajokaistojen leveys on neljä metriä välillä Hämeenkatu kiertoliittymä. Kiertoliittymän ja rautatien välillä Hannikaisenkadun ajokaistojen leveydet ovat 3,75-4,55 metriä. Kiertoliittymässä ajokaistojen leveys on kuusi metriä. Hämeenkadun ajokaistojen leveys on 3,50 metriä.

Yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien leveys on neljä metriä. Jalkakäytävien leveys on 2,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesikaivoin- ja -viemärein. Hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemärien kautta Jyväsjärveen. Kiertoliittymän länsipuolelle kevyen liikenteen väylän ja kadun väliin rakennetaan hulevesien viivytysoja, johon ohjataan hulevesiä mahdollisen tulvatilanteen aikana.

Katujen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kiertoliittymän keskiosan käsittelytavasta ei ole vielä tehty päätöstä eikä laadittu suunnitelmia. Kaduille asetetaan 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu yhteensä 2,5 M€ määräraha Ruusupuiston liikennejärjestelyjen rakentamiseksi. Määräraha sisältää myös tilaajahankinnat. Hankkeen toteuttaminen jakaantuu vuosille 2018-2019. Jyväskylän Energia Oy saneeraa samassa yhteydessä vesihuoltolinjoja Haarakadulla.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 20.3.–3.4.2018. Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 8.3.2018 Jyväskylän kaupunginkirjastolla.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Alikulkukäytävä (pdf)

Alvar Aallon katu pituusleikkaus (pdf)

Haarakatu pituusleikkaus (pdf)

Hannikaisenkatu pituusleikkaus (pdf)

Hämeenkatu pituusleikkaus (pdf)

Vapaudenkatu pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Hämeenkatu - Alvar Aallon katu pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Hämeenkatu - Olutryvinkuja pituusleikkaus (pdf)

Kevyen liikenteen väylä Vapaudenkatu - Haarakatu pituusleikkaus (pdf)