Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 47. kaupunginosassa, Pappilanvuoressa, 4–5 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu kaakossa Heinäojantiehen ja luoteessa Norolantiehen. Suunnittelualueen varrella sijaitsee yksityisiä tontteja ja puistoalueita. Ritopohjantiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitusalue. Alueen asemakaava on hyväksytty 12.6.2018.

Vuosina 2017–2018 on rakennettu 1. vaiheen pyöräbaanayhteys välille Ukonniementie–Heinäojantie. Kesän 2019 aikana rakennetaan 2. vaiheen pyöräbaanayhteys välille Heinäojantie–Norolantie.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunniteltavalla osalla on pääosin noin 23–25 metriä. Ritopohjantielle on suunniteltu 4-4,6 metriä leveä pyöräbaana ja jalkakäytävä niin, että Ritopohjantien ajoradan päällysteen leveys säilyy noin 7 metrissä koko suunnittelualueen osalla. Kadun valaistus uusitaan. Pyöräbaanan ja ajoradan välialue kivetään ja reuna-alueet nurmetetaan.

Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesiviemärein. Pyöräbaanan ja jalkakäytävän tasaus nostetaan kadun yläpuolelle ja kallistetaan yksityisten kiinteistöjen kohdalla johtamaan vedet ajoradan reunaan, josta ne kerätään ritilä- ja kitakaivoilla purkupisteisiin. 

Ritopohjantielle, Pärnäsentiestä 100 m luoteeseen sijaitsevan alikulun kohdalle rakennetaan uudet linja-autopysäkit kadun molemmille puolille. Pohjoisen suunnan pysäkki tulee alikulun kaakkoispuolelle ja etelän suunnan pysäkki luoteispuolelle. Alikulun ja Pärnäsentien välille rakennetaan yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Etelän suunnan pysäkille rakennetaan lasikatos ja pyöräpysäköinti.

Ritopohjan ja Ritoniemen pysäkit poistuvat. Pärnäsentien kohdalle tulee uudet suojatiesaarekkeet poistuvien saarekkeiden tilalle. Pärnäsentieltä pysäkille johtava nykyinen jalkakäytävä puretaan pois ja alue nurmetetaan.

Pyöräbaanaa ja jalkakäytävä päätetään tässä vaiheessa ennen Norolantien risteystä, mahdollistaen Norolantien risteyksen jatkosuunnittelun. Norolantien risteykseen suunnitellaan ja toteutetaan uudet pysäkit seuraavassa vaiheessa.

Kadunosalle on varattu 500 000 euroa vuoden 2019 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hanke on aikataulutettu aloitettavaksi kesäkuussa 2019. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 30.4.–13.5.2019.

Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, p. 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus välillä Heinäojantie-Pärnäsentie (pdf)

Asemapiirustus välillä Pärnäsentie-Norolantie (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)