Ritopohjantien ja Norolantien risteysalueen katusuunnitelman muutos

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 014 266 8779

Suunnittelualue sijaitsee Palokan alueella, Jyväskylän 47. kaupunginosassa, Pappilanvuoressa, noin 5 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue kattaa Ritopohjantien ja Norolantien risteysalueen. Muutos ulottuu  Ritopohjantien suuntaisesti risteyksen molemmin puolin 150 metriä etelään ja pohjoiseen  sekä 100 metriä Norolantietä koilliseen. Suunnittelualue rajautuu kadun sivustoilla puistoalueihin ja yksityisiin kiinteistöihin. Suunnittelualueen asemakaavat on hyväksytty vuosina 1982 ja 1984. 

Risteysalueelle on suunniteltu kiertoliittymä eli liikenneympyrä sekä linja-autopysäkit Norolantien etelä- ja pohjoispuolelle, joista etelän puoleiselle pysäkille on suunniteltu katos. Nyt suunnitellut rakenteet yhtyvät vuonna 2020 rakennetun pyöräilyväylän rakenteisiin. Ritopohjantiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus. Suunniteltu liikenneympyrä rauhoittaa ajonopeuksia ja parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta alueella.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee suunnittelualueella. Kapeimmillaan se on Ritopohjantiellä noin 24 metriä. Liikenneympyrästä on suunniteltu ns. normaalikokoinen, 15 metrisellä kiertosaarekkeella, 9 metrisellä kiertotilalla. Kiertotilaa kavennetaan 2 metrin levyisellä yliajettavalla kiveyksellä, joka hillitsee henkilöautoliikenteen ajonopeuksia liikenneympyrässä.

Katualueen pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesiviemärein. Katualueen valaistus uusitaan ja valaistusta tehostetaan etenkin suojateiden alueella. Pyöräväylien ja ajoradan välialueita kivetään ja nurmetetaan, myös reuna-alueet nurmetetaan. Kiertosaarekkeen keskusta muotoillaan kumparemaiseksi ja siihen istutetaan puita näkemäalueet huomioiden.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kesällä-syksyllä 2021.  Kohteelle on varattu 400 000 euroa vuoden 2021 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 23.2.–8.3.2021.
 

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Ritopohjantie etelään (pdf)

Pituusleikkaus Ritopohjantie pohjoiseen (pdf)

Pituusleikkaus Norolantie (pdf)

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 014 266 8779

Asiasanat: 
Kaupunginosa: