Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Yleistä

Kohteeseen aiemmin laadittua ja 8.6-21.6.2021 nähtävillä ollutta, liikenneturvallisuutta parantavaa suunnitelmaa on muokattu saadun palautteen perusteella. Laaditun suunnitelman ei nähty parantavan liikenneturvallisuutta ja liittyminen Rovastintieltä olisi ruuhka-aikana edelleen vaikeaa Palokanorrelta purkautuvan liikenteen vuoksi.

Suunnitelmaan on otettu mukaan pyöräbaanan jatkaminen Koivutieltä Palokanorteen saakka, jossa suunnitelma liitetään Palokanorresta laadittuun tiesuunnitelmaan. Nykyinen kapea kevyen liikenteen väylä korvataan pyöräbaanalla, jossa pyörät ja jalankulku voidaan erottaa omille kaistoilleen.

Katusuunnitelma

Kadut ja kiertoliittymä

Risteykseen on laadittu suunnitelma kiertoliittymästä, jossa kiertoympyrän halkaisija on 12 m, kiertotilan leveys 8 m ja kiertotilan kavennus 2 m. Liittymän tulo- ja poistosuunnan ajoradat erotellaan korotetuin saarekkein myös Rovastientielle ja Pappilanvuorentielle. Ajoradat ylittävät suojatie-pyörätien jatkeet sijoitetaan Ritopohjantielle kiertoliittymän eteläpuolelle, Pappilanvuorentielle sekä Rovastintielle. Rovastintien suojatie sijaitsee nykyisellä paikalla lähellä Visalantien ja Paavonpolun risteystä. Ylitykset rakennetaan saarekkeellisina.

Ritopohjantien pohjoispuolen suojatie ja Rovastintien jalkakäytävä välillä Paavonpolku-Ritopohjantie poistetaan. 

Risteysalueella sijaitsevien bussipysäkkien sijainti pysyy lähes ennallaan.

Kiertoliittymän sijoittaminen risteysalueelle aiheuttaa Rovastintien ja Pappilanvuorentien pituuskaltevuuteen liittymään saavuttaessa noin 1 % lisäyksen mutta kaltevuusarvot alittavat kuitenkin suunnitteluohjeissa annetut arvot. Odotustiloissa kaltevuus on enintään 3,0 %.

Pyöräbaana välillä Koivutie-Palokanorsi

Ritopohjantien pyöräbaanaa, joka on rakennettu etelästä Koivutielle saakka, jatketaan alikulun jälkeen Palokanorteen saakka. Baana on sijoitettu nykyisen väylän kohdalle, siten että viherkaista ja puut säilyvät nykyisellä paikallaan. Väylän levennys tehdään itäpuolelle, jossa puistoaluetta voidaan vähäisessä määrin käyttää. Väylän kokonaispituus on n.620 m ja leveys 4,5 m. Pyöräily ja jalankulku väylällä erotellaan maalimerkinnöin.

Kuivatus

Liittymän kuivattamiseksi rakennetaan hulevesikaivoja ja hulevesiviemäriä, jotka liitetään nykyiseen verkostoon. Pyöräbaana kuivatetaan itäreunan avo-ojaan, johon ohjataan myös Pappilanvuorentieltä tuleva hulevesiviemäri. 

Valaistus

Valaistus rakennetaan ja samalla Ritopohjantien valaistusta uusitaan vaihtamalla pylväitä ja valaisinlaitteita.

Aikataulu ja kustannukset

Kohteen rakentaminen on vuoden 2022 investointiohjelmassa. Pyöräbaana rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa Koivutieltä kiertoliittymään saakka. Liittymästä eteenpäin baana rakennetaan Palokanorren liikenneympyrän rakentamisen yhteydessä. Kiertoliittymän ja katumuutosten rakentamisen sekä pyöräbaanan ensimmäisen vaiheen arvioidut kustannukset ovat noin 500 000 €.

Nähtävillä olo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 11.– 24.1.2022.

Nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan on tehty pieniä muutoksia, oleellisin niistä on Pappilanrinne P -pysäkin siirto liittymän eteläpuolelle.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaukset Ritopohjantiem Rovasitintie, Papplanvuorentie (pdf)

Pituusleikkaus pyöräbaana (pdf)

Tyyppipoikkileikkaukset (pdf)
 

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 050 564 9880

Asiasanat:  
katusuunnitelma