Ravilankuja katusuunnitelma

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Keljonkadusta erkaneva sorapintainen Ravilankuja on päättyvä asuntokatu, jossa on routimisen sekä kantavuus- ja kuivatuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Ravilankujan kerrosrakenteet uusitaan ja rakenteeseen asennetaan salaojat sekä hulevesiviemäri. Hulevesiviemärin purkuputki sijoitetaan tontille kiinteistönomistajan luvalla. Katuosuus päällystetään, kadun poikkileikkaus on reunatuellinen (h = 6 cm).

Ravilankujan asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin kuusi metriä, kääntöpaikan kohdalla leveimmillään noin 16 metriä. Ravilankujan päällystetty ajoradan leveys on 4,5 metriä. 

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kohteen sijainti

Suunnittelukohde sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 22.2.1973.

Toteutuksen aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 40 000 euron määräraha Ravilankujan katusaneeraukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa alkukesällä 2020.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.4.–11.5.2020.

Suunnitelmamateriaalit

Asemapiirros

Pituusleikkaus

Sijaintipaikkakartta

Poikkileikkaus
 

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114