Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Kangasvuoressa entisellä Pupuhuhdan koulun ja päiväkodin alueella noin neljän kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Alueelle on tehty asemakaavamuutos, joka on saanut lainvoiman 29.6.2021. Asemakaava koostuu asuinkerros-, rivi- ja omakotitalojen korttelialueista, yleisestä pysäköintialueesta sekä puistoalueista. Alue rajautuu etelä- ja itäosissa Pupuhuhdantiehen. 

Katusuunnitelma

Pupunpolku on n. 170 m pitkä päättyvä tonttikatu. Kadun päällysteen leveys on 5,5 m ja katu on suunniteltu reunatuelliseksi. Reunatuen korkeus on 6 cm koko kadulla. Kääntöpaikan kohdalla päällysteen leveys on leveimmillään 14,0 m. Pupunpolun varteen rakennetaan pysäköintialue kolmelle autolle.  

Korttelialueelle on kaavoitettu yleiselle pysäköinnille tarkoitettu pysäköintialue, johon mahtuu pysäköimään 19 autoa. Ajo pysäköintialueelle on suunniteltu Pupunpolun kautta. Alueen päällysteen leveys on 17,0 m ja alue rajataan 12 cm korkealla reunakivellä. Pysäköintialueelta tehdään jalankulkuyhteys Pupuhuhdantien jalkakäytävälle. 

Pupunpolun ja Pupuhuhdantien välille rakennetaan jkpp-väylä. Väylän leveys on 3,0 m ja se päällystetään asfaltilla. Väylän viereen tehdään ojapainanne, johon väylän pintavedet ohjautuvat.

Pupunpolun ja LP-alueen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä ja ritiläkantisilla hulevesikaivoilla. Hulevesiviemärit liitetään Pupuhuhdantiellä olevaan runkolinjaan nykyisten tarkastuskaivojen kautta. 

Katu, LP-alue sekä jkpp-väylä valaistaan ja kadun reuna-alueet nurmetetaan. Pupunpolun varteen katualueelle istutetaan kirsikkapuita. LP-alueen ja nykyisen jalkakäytävän väliselle alueelle istutetaan keijuangervoa. VL-alueille istutetaan niittyä, serbiankuusia sekä kotipihlajia. 

Pupunpolulle suunnitellaan jätevesiviemäri sekä vesijohto. Putket liitetään nykyiseen verkostoon Pupuhuhdantiellä.

Kustannusarvio ja aikataulu

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa Pupunpolun, LP-alueen sekä jkpp-väylän rakentamiselle on varattu 300 000 € vuodelle 2022. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.–22.11.2021.

Asemapiirustukseen ja pituusleikkaukseen on nähtävilläolon jälkeen tehty pieniä muutoksia.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

 

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh. 050 567 3087